Polski Portal Morski
Aktualności Inne Środowisko

PGE Baltica realizuje program budowy morskich farmach wiatrowych – wybrano wykonawcę strategii UXO

PGE Baltica wybrała wykonawcę strategii UXO, która określi sposób postępowania w przypadku wykrycia ryzyka związanego z niewybuchami na Bałtyku; to kolejny etap programu budowy morskich farmach wiatrowych – poinformowała w czwartek rzeczniczka spółki Aleksandra Jampolska.

Wykonawcą tzw. strategii UXO (ang. unexploded ordnance) będzie brytyjska spółka Ordtek Limited.

Ma ona zdefiniować metodologię postępowania w przypadku rozpoznania potencjalnego ryzyka związanego z obecnością niewybuchów na obszarach morskich, na których powstaną farmy wiatrowe Baltica-2 i Baltica-3. Jest to kolejny krok w realizacji Programu Offshore PGE, zakładającego osiągnięcie 6,5 GW mocy zainstalowanej w morskich farmach wiatrowych do 2040 roku” – wyjaśniła rzeczniczka prasowa PGE Baltica.

Analiza ryzyka związanego z UXO to jeden z istotnych elementów etapu przygotowującego do budowy instalacji offshore PGE na Bałtyku.

Wzdłuż linii brzegowej Bałtyku znajdują się liczne niewybuchy i niewypały z czasów II wojny światowej. Musimy poznać bliżej ich rozmieszczenie i opracować plany redukujące zagrożenie związane z ich obecnością, aby budowa zarówno fundamentów morskich turbin wiatrowych, jaki i wszystkich powiązanych z nimi elementów instalacji offshore odbyła się w sposób sprawny i bezpieczny” – powiedziała, cytowana w komunikacie, prezes PGE Baltica Monika Morawiecka.

Strategia, którą wykona Ordtek Limited zostanie przeprowadzona na podstawie zgromadzonych wcześniej przez PGE Balitca danych. Spółka razem z podwykonawcami przeprowadziła już szereg badań określających rozmieszczenie potencjalnych niewypałów i niewybuchów na terenach, na których będzie operować. Wśród nich znalazły się m.in. pomiary batymetryczne, sonarowe i magnetometryczne.

Firma Ordtek Limited posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu analiz na potrzeby budowy morskich farm wiatrowych w Danii, Niemczech i innych państwach europejskich.

Budowa morskich farm wiatrowych Baltica-2 i Balitca-3 to najbardziej zaawansowane projekty Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE.

W ramach tego przedsięwzięcia realizowanego przez PGE Baltica w styczniu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, tzw. decyzję środowiskową.

W lutym zakończono dwuletnią kampanię pomiarów wiatru na Morzu Bałtyckim przy użyciu pływającego LiDARu – laserowego urządzenia pomiarowego badającego prędkości przemieszczających się nad nim mas powietrza. Badania pozwoliły na zebranie wysokiej jakości danych potwierdzających odpowiednie warunki wietrzne do realizacji inwestycji.

W sierpniu PGE Baltica uruchomiła zaś postępowanie zakupowe na wstępne badania geotechnicznego dna morskiego na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 i Elektrowni Wiatrowej Baltica-3.

W październiku podpisano umowę z DHI Polska Sp. z o.o. na wykonanie studium meteorologiczno-oceanograficznego (tzw. met-ocean), czyli zbudowanie kompleksowego modelu m.in. warunków zafalowania, prądów, prędkości wiatru, temperatury czy zasolenia wody w Bałtyku. W tym samym miesiącu nastąpił również wybór wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przyłącza morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 oraz studium wykonalności przyłącza dla drugiej morskiej farmy Baltica-2.

W listopadzie PGE Baltica podpisała natomiast umowę z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym (PIG-PIB) określającą współpracę i doradztwo techniczne w zakresie prac geologiczno-inżynierskich dla elektrowni Baltica-2 i Baltica-3.

PGE Baltica została powołana w styczniu 2019 r. jako spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore w Grupie Kapitałowej PGE.

Zakłada on w pierwszej fazie budowę trzech farm wiatrowych: Elektrowni Wiatrowej Baltica-1 (EWB1), która w czerwcu 2020 roku otrzymała techniczne warunki przyłączenia do sieci przesyłowej dla mocy do 896 MW, Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 (EWB2), która w styczniu 2019 roku otrzymała od operatora sieci przesyłowej propozycję technicznych warunków przyłączenia do KSE dla 1498 MW oraz Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 (EWB3) z umową przyłączeniową na maksymalnie 1045 MW.

Właścicielem PGE Baltica i spółek celowych jest Polska Grupa Energetyczna PGE SA.

Program Offshore zakłada wybudowanie do 2040 r. morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 6,5 GW, co czyni Grupę Kapitałową PGE liderem przyszłego sektora morskiej energetyki wiatrowej. Poza rozpoczętymi projektami o łącznej moc do ok. 3,5 GW, grupa planuje pozyskanie ok. 3 GW mocy zainstalowanej na Bałtyku w kolejnym etapie.

Źródło: PAP/fot.EWEA

Zobacz podobne

Motorówki hydrograficzne od Urzędu Morskiego w Szczecinie dla Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią

Autor

Wody Polskie: Pierwsze zjawiska lodowe możliwe w najbliższych dniach

Autor

Ceny za wodę i ścieki nie mogą wzrastać. Rola Wód Polskich jako regulatora

Autor

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie