Polska Morska
SEC
Aktualności Środowisko

Szczecińskie źródła ciepła – czy na pewno ekologiczne i korzystne dla mieszkańców?

24 listopada 2020 roku radni klubu prezydenckiego i Koalicji Obywatelskiej podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do spółki New Cogen sp. z o.o.. Decyzja ta wywołała szeroką dyskusję, a także znaczący sprzeciw mieszkańców, jak i pracowników PGE GiEK S.A. Elektrowni Dolna Odra i „Solidarności” Pomorza Zachodniego, przedstawiając szereg argumentów o konsekwencjach tego rozwiązania.

Szczecińscy radni klubu Prawa i Sprawiedliwości skierowali interpelację w sprawie dotychczasowych działań Szczecińskiej Energetyki Cieplnej, podkreślając, że produkcja ciepła w ciepłowni Dąbska generuje wysokie emisje szkodliwych ekologicznie substancji. Wyjaśnień w tym zakresie chcą również przedstawiciele Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorze Zachodnie.

– Wiele zasadniczych kwestii nie zostało wyjaśnionych wystarczająco, a także rzetelnie przeanalizowanych. Głos w tej sprawie zabrali przedstawiciele Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorze Zachodnie. Z informacji, które otrzymali wynika, że Szczecińska Energetyka Cieplna systematycznie obniża moc zamówioną z Elektrociepłowni Pomorzany i Elektrociepłowni Szczecin. W systemie funkcjonuje również ciepłownia Dąbska produkująca ciepło drożej oraz z nieodnawialnych źródeł, a co za tym idzie, ze szkodą dla mieszkańców. Należy przy tym zwrócić uwagę, że produkcja ciepła w tej ciepłowni generuje wysokie emisje szkodliwych substancji do środowiska. Natomiast Szczecińska Energetyka Cieplna zamiast źródła kogeneracyjnego biomasowego, które jest w stanie dostarczyć Elektrociepłownia Szczecin, wykorzystuje stare kotły węglowe po wyższej cenie, ze szkodą dla interesu społecznego i środowiska.

Radni wnioskują o przekazanie informacji o uwarunkowaniach i parametrach pracy sieci ciepłowniczej ze strony Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.

– W związku z powyższym kierujemy prośbę o przekazanie informacji na temat pozyskiwanych źródeł ciepła oraz ich kolejności w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączenia instalacji do sieci (…). Jako, że Gmina Miasto Szczecin jest mniejszościowym udziałowcem SEC, ma możliwość pozyskania wszelkich informacji w zakresie funkcjonowania tej spółki. Zachodzi poważna obawa, że spółka New Cogen zdominuje rynek produkcji ciepła w Szczecinie i w efekcie nastąpi drastyczny wzrost cen ogrzewania wszelkich lokali. W związku z licznymi wątpliwościami wobec podjętej ww. uchwały, a także dotychczasowej działalności SEC, widzimy konieczność dogłębnej analizy, a także wyjaśnienia sprawy, której zakres dotyczy wielu podmiotów, a przede wszystkim mieszkańców Szczecina.

Przypomnijmy, że PGE Polska Grupa Energetyczna wystosowała oświadczenie w sprawie uchwały o przystąpieniu Gminy Miasto Szczecin do spółki New Cogen.

– Podtrzymujemy zdanie, że inwestycja, którą planuje spółka New Cogen po dokapitalizowaniu przez Miasto, jest zbędna i będzie stanowić nieuzasadnione obciążenie finansowe dla Miasta. W Szczecinie nie ma potrzeby budowy kolejnej elektrociepłowni – istniejące i niedawno zmodernizowane jednostki ciepłownicze PGE, czyli biomasowa EC Szczecin i kogeneracyjna EC Pomorzany, posiadają duże rezerwy, które byłyby w stanie wygenerować ciepło dla miasta i  w pełni zabezpieczyć jego zapotrzebowanie. Pełne wykorzystanie jednostek PGE miałoby korzystny wpływ na poprawę parametrów pracy oraz ekonomikę produkcji i jednocześnie nie wymagałoby żadnych dodatkowych nakładów ze strony Miasta Szczecin.

PGE wskazuje również na poczynione ogromne inwestycje w ekologiczne źródła ciepła w Szczecinie, które mogłyby być wykorzystywane w dużo większym zakresie.

– PGE Polska Grupa Energetyczna przez lata prowadziła ogromne inwestycje w redukcję emisji w szczecińskich elektrociepłowniach. PGE zainwestowała ponad 450 mln zł w budowę bloku biomasowego EC Szczecin oraz ponad 220 mln zł w modernizację EC Pomorzany. Niestety dotychczasowa polityka szczecińskiego dystrybutora ciepła – firmy SEC, należącej do niemieckiego koncerny energetycznego E-ON, polegała na permanentnym zmniejszeniu wykorzystywania ciepła produkowanego przez elektrociepłownie PGE na rzecz Ciepłowni Dąbska.

Zobacz podobne

Stocznia w Szczecinie bez pomocy miasta. Radni apelują do Prezydenta o działania

Autor

Budowa i zasady działania systemu Port Community System tematem seminarium naukowego

Autor

Port Zewnętrzny w Gdyni – kolejny krok do budowy

Autor

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie