Skip to main content

Akademia Morska w Szczecinie - Kształcimy poszukiwanych specjalistów

Akademia Morska Szczecin

Nabór na studia odbywa się według bardzo prostych zasad. Wystarczy zdać egzamin maturalny i złożyć odpowiednie dokumenty.

Absolwenci mają jasno określoną i pewną drogę do awansu zawodowego. Pierwsza praca po studiach to zarobki w wysokości ponad 1000 euro.

Nasi studenci nie muszą obawiać się, że koszty utrzymania będą dla nich zbyt wysokie. Akademia Morska w Szczecinie ma rozbudowany system stypendiów - tak zachęcam Akademia Morska kandydatów na swoich studentów i poleca do wyboru swoje Wydziały:

- Wydział Nawigacyjny

- Wydział Mechaniczny

- Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

- Wydział Informatyki i Telekomunikacji

- Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki

Zachęcamy do odwiedzenia strony uczelni: https://www.am.szczecin.pl/pl

 źródło i zdjęcie:Akademia Morska w Szczecinie