Skip to main content

Akademia Morska w Szczecinie rekrutuje !

AM Szczecin

 Akademia Morska w Szczecinie zachęca do rekrutacji na Uczelnię

Wydział Nawigacyjny

Studia II stopnia:

Oceanotechnika (studia magisterskie, stacjonarne): nabór do 11.02.2020 r.

Geoinformatyka (studia magisterskie, stacjonarne): nabór do 11.02.2020 r.

Geoinformatyka (studia magisterskie, niestacjonarne): nabór do 11.02.2020 r.

Nawigacja (studia magisterskie, niestacjonarne): nabór do 03.03.2020 r.

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Studia I stopnia:

Informatyka (studia inżynierskie, niestacjonarne): nabór do 15.02.2020 r.

Wydział Mechaniczny:

Studia II stopnia

Mechanika i budowa maszyn (studia magisterskie, niestacjonarne): nabór do 28.02.2020 r.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu:

studia I stopnia:

Zarządzanie (studia licencjackie, stacjonarne): nabór od 27.01.2020 r. do 02.03.2020 r.

Zarządzanie (studia licencjackie, niestacjonarne): nabór od 27.01.2020 r. do 02.03.2020 r.

studia II stopnia:

Transport (studia magisterskie, stacjonarne): nabór od 27.01.2020 r. do 11.02.2020 r.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia magisterskie, stacjonarne): nabór od 27.01.2020 r. do 11.02.2020 r.

Szczegóły na stronie Uczelni 👉 https://rekrutacja.am.szczecin.pl/pelna-oferta-kierunkow?fbclid=IwAR2czqasd0hbKwHowRAnD8LmND3ajp-PA3I86hxOzpVWBbnspTCHTIdtnfM

foto: Akademia Morska Szczecin