Skip to main content

Bolko przejęty przez Siły Zbrojne RP.

fot. Andrzej Nitka

Fot. Andrzej Nitka/Defence24.pl.

Bolko (H-11) pierwszy z sześciu holowników typu B860 budowanych przez stocznię Remontową Shipbuilding S. A w Gdańsku na zamówienie Inspektoratem Uzbrojenia zawinął do portu wojennego w Świnoujściu miejsca swojego bazowania. Jednostka ta opuścił port w Gdańsku w piątek 10 stycznia br. w godzinach wieczornych, zaś do Świnoujścia dotarła następnego dnia w godzinach popołudniowych. W niedługim czasie należy spodziewać się, że zostanie na niej podniesiona bandera Marynarki Wojennej i wejdzie ona do służby w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Budowa sześciu holowników typu B860 realizowana jest na podstawie kontraktu o wartości 283,5 mln zł, jaki został podpisany 19 czerwca 2017 r. Budowę prototypowego Bolko (H-11) rozpoczęto 16 listopada 2017 r., jego stępkę położono 23 stycznia 2018 r., zaś zwodowano 8 października tego samego roku. W trakcie budowy holowników nastąpiły zmiany konstrukcyjne w stosunku do pierwotnego projektu. Jak głosi oficjalny komunikat stoczni „we współpracy z zamawiającym prowadzono modyfikacje związane z wyposażeniem cumowniczo-holowniczym”.

Czytaj też: F-35 bez offsetu, Polska chce przystąpić do programu dużego bezzałogowca [News Defence24.pl]

Z analizy zdjęć z różnych faz budowy wynika, że zmiany te obejmują usunięcie z pawęży rolki rufowej i zainstalowanie w to miejsce nadburcia, jednocześnie zmianie uległ jego kąt nachylenia. Widoczne są również modyfikacje dotyczące burtowych odbojnic. Ich główny pas usytuowany na poziomie pokładu został podzielony na dwie części poprzez likwidację jego środkowego odcinka, zaś dolny krótki pas został przeniesiony powyżej linii wodnej. Ponadto z dziobu jednostki zniknął pachoł holowniczy, zaś w jego miejsce pojawiła się duża kluza. Prototyp serii został zwodowany w pierwotnym wariancie i powyższe zmiany musiały być realizowane już na wodzie przy nabrzeżu wyposażeniowym, co w oczywisty sposób wydłużyło budowę.

Pierwsze próby morskie holownika Bolko odbyły się 29 sierpnia 2019 r. na wodach Zatoki Gdańskiej. Podczas kilkugodzinnego wyjścia poza główki portowe sprawdzono prawdopodobnie właściwości manewrowe holownika oraz zachowanie się mechanizmów w warunkach morskich. Do połowy września holownik ten wypływał w morze jeszcze kilkakrotnie. 2 października 2019 r. rozpoczął on próby zdawczo-odbiorcze tej jednostki będące ostatnim akordem przed przekazaniem go zamawiającemu, czyli Inspektoratowi Uzbrojenia.

Oznaczało to również, że pozytywnie zakończyły się prób portowe i morskie, za które odpowiadał wykonawca. Realizowane w ich trakcie pod nadzorem komisji odbiorczej testy miały na celu zweryfikowane poprawności montażu, działania i zintegrowania wszystkich systemów okrętowych, zgodnie z określonymi w umowie wymaganiami zamawiającego. Również w ramach prób zdawczo-odbiorczych Bolko wyruszał w morze kilkakrotnie, ostatni raz w dniu 6 listopada.

14 listopada 2019 r. stocznia Remontowa Shipbuilding na swojej stronie na Facebooku poinformowała, że „Holownik H-11 Bolko przeszedł wszystkie próby przewidziane Programem Prób Zdawczo-Odbiorczych spełniając wymagania Umowy” i zostanie przekazany Marynarce Wojennej RP z końcem listopada. Ostatecznie podpisanie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego nastąpiło 10 stycznia br., o czym Defence 24 poinformował rzecznik Inspektoratu Uzbrojenia mjr Krzysztof Płatek. Oznacza to, że holownik został ostatecznie przejęty przez Siły Zbrojne RP.

Andrzej Nitka

Źródło: https://www.defence24.pl/holownik-bolko-przejety-przez-sily-zbrojne-rp