Skip to main content

Budowa tunelu w Świnoujściu zgodnie z planem

www.tunelw świnoujściu

Na wyspie Uznam Wykonawca buduje już przyłącze elektroenergetyczne do węzła betoniarskiego oraz do przyszłego zakładu prefabrykacji. W zakładzie tym wytwarzane będą na bieżąco segmenty żelbetowe wykorzystywane do obudowy tunelu.

Trwa także budowa przyłącza wodociągowego oraz linii elektroenergetycznej – niezbędnych dla miejsca przyszłej komory startowej. Tutaj właśnie rozpocznie się wiercenie tunelu maszyną TBM.

Wykonawca kontynuuje również prace przy makroniwelacji terenu. Gleba oraz humus pochodzące z terenu budowy są magazynowane na hałdach – w późniejszej fazie realizacji materiał ten zostanie wykorzystany do robót ogrodniczych.

Kontynuowane są także prace przygotowujące teren pod place składowe materiałów budowlanych (piasek, kruszywo) podlegające na niwelacji terenu.

Wykonawca rozpoczął również wycinkę drzew i krzewów po stronie wyspy Wolin.

 

Przypominamy harmonogram:

1. Data rozpoczęcia - 17.09.2018

2. Opracowanie Projektu Budowlanego i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID - 17.07.2019

3. Rozpoczęcie drążenia tunelu - 17.03.2021

4. Data zakończenia wraz z uzyskaniem pozwolenie na użytkowanie - 17.09.2022

 

Należy stwierdzić, że budowa na tym etapie prowadzona jest zgodnie z harmonogramem.


źródło:http://tunel-swinoujscie.pl/