Skip to main content

Prof. dr hab. Inż. Wawrzyniec Wawrzyniak: Kilka słów o dorszu i jego biologii (cz.I)

 

Jedną z liczniejszych rodzin zamieszkujących strefy umiarkowane Północnego Atlantyku są ryby dorszowate (Gadidae). Grupa ryb dorszowatych składa się z ponad 50 gatunków różniących się rozmiarami kształtem i właściwościami biologicznymi. Ośrodkiem zróżnicowania tych ryb był Atlantyk Północny. Pięć gatunków najbardziej zimnolubnych zdołało poprzez morza arktyczne przedostać się do Pacyfiku a cztery przedostały się na półkulę południową.

 

dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AMS: Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających w Szczecinie będzie gotowe w 2021 roku

Pod nazwą Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających kryje się nowoczesny ośrodek przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie, w którym powstaną specjalistyczne stanowiska laboratoryjne. Połączone zostaną tam różne dziedziny badawcze z obszaru gospodarki morskiej, m.in. inżynieria ruchu morskiego, systemy pozycjonowania, manewrowanie statkiem czy nawigacja satelitarna.

Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki: Port zewnętrzny w Świnoujściu motorem rozwoju zachodniopomorskiej gospodarki morskiej

Od wielu lat porty w Szczecinie i Świnoujściu tworzą jeden z największych na Bałtyku uniwersalny kompleks portowy, odgrywający ważną rolę w polskiej gospodarce morskiej. Wcześniej port w Świnoujściu funkcjonował wyłącznie w formule portu wewnętrznego, co znacząco ograniczało jego możliwości rozwoju. Wybudowanie portu zewnętrznego i zlokalizowanie tam terminala LNG podniosło rangę i znaczenie Świnoujścia, gdzie już obecnie w gospodarce morskiej zatrudnionych jest ponad 2 tys. osób.

Terminal trzeba budować, bo czas nagli! Rozmowa z Krzysztofem Urbasiem Prezesem ZMPSiŚ.

„Polska-Morska.pl” rozmawia z Krzysztofem Urbasiem, prezesem Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

- Wielkość przeładunków w minionym roku spadła o 3 proc. w odniesieniu do 2018 r. Zarząd jednak spodziewa się lepszego wyniku finansowego?

Rynek decyduje o kierunkach kształcenia - rozmowa z Rektorem, dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciechem Ślączką, prof. Akademii Morskiej w Szczecinie

„Polska-Morska.pl” rozmawia z Rektorem, dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciechem Ślączką, prof. Akademii Morskiej w Szczecinie

- Mamy rok pięknych jubileuszy: 100-lecia zaślubin Polski z morzem, polskiej administracji morskiej i szkolnictwa morskiego. AM w sposób oczywisty wpisuje się w tej jubileusze, a te w naturalny sposób skłaniają do refleksji, statystyk. Ilu absolwentów opuściło mury Akademii?

Forum Ekspertów: Jerzy Czuczman - Przemysł stoczniowy: rośnie zatrudnienie, płace też wysokie.

Jerzy Czuczman - Prezes Polskiego Forum Technologii Morskich przeanalizował dla nas najnowsze dane GUS zawarte w Roczniku Statystycznym Gospodarki Morskiej 2019.

Forum Ekspertów: Kmdr ppor. rez. Sebastian Kalitowski - Bezpieczeństwo. Piraci nadal bardzo groźni!

W ostatnim czasie obserwujemy zwiększoną aktywność piratów w Afryce Zachodniej: 43 uprowadzonych marynarzy i 7 ofiar śmiertelnych oraz 1 osoba ranna. Przełom starego i nowego roku przyniósł wiele brutalnych i śmiertelnych incydentów na ogarniętych piractwem wodach Afryki Zachodniej.

3 grudnia 2019 roku piraci porwali 19 członków załogi (18 Hindusów i 1 Turka ) z MV NAVE CONSTELLATION pływającego pod banderą Hongkongu. Do ataku doszło około 77 mil morskich na południe od Terminala Bonny w Nigerii.

Subscribe to Forum Ekspertów