Skip to main content

Kapitan Ireneusz Lewandowski mianowany Ambasadorem Dobrej Woli Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO.

Ireneusz Lewandowski

Kapitan żeglugi wielkiej Ireneusz Lewandowski został mianowany Ambasadorem Dobrej Woli Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO na lata 2020 – 2021.

Przypominamy, że Kapitan Lewandowski przez pierwsze pół roku dowodził Rejs Niepodległości jako Komendant Daru Młodzieży.

Ambasador Dobrej Woli powoływany jest przez Sekretarza Generalnego IMO na wniosek państw członkowskich, organizacji międzyrządowych (IGO) i organizacji pozarządowych (NGO) posiadających status konsultacyjny w IMO. Zgłoszeni kandydaci powinni wyróżniać się fachową wiedzą, doświadczeniem i uznaniem w społeczności morskiej.

Rolą Ambasadora Dobrej Woli jest  promowanie gospodarki morskiej oraz zawodów morskich, przede wszystkim wśród młodzieży.

Celem działalności Ambasadora jest również dotarcie do nowych odbiorców, aby edukować i informować o znaczeniu żeglugi i roli IMO. Niezwykle ważne jest także inspirowanie nowych pokoleń marynarzy i innych specjalistów morskich

Źródło: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej