Skip to main content

Kolejny etap rozwoju portu Police i Grupy Azoty. Umowa na projekt nowych torów do portu podpisana !

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. podpisały 30 grudnia umową, która umożliwia wykonanie prac projektowych na budowę nowych torów, zapewniających bezpośredni dojazd do portu Police.

To pierwszy etap objętej porozumieniem inwestycji, która zwiększy konkurencyjność transportu morskiego
i kolejowego. Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na 122 miliony złotych.

Podpisana umowa pozwala na przygotowanie dokumentacji odgałęzienia, prowadzącego ze stacji kolejowej Police do portu Police. Wybudowany zostanie nowy tor i sieć trakcyjna. Zamontowane będą urządzenia sterowania ruchem kolejowym. W ramach inwestycji powstanie także nowy wiadukt kolejowy nad ulicą Jasienicką. Obiekt zapewni sprawny i bezpieczny przejazd pociągów, bez ograniczeń ruchu na drodze wojewódzkiej nr 114.

– Przygotowywana wspólna inwestycja PLK z Zarządem Morskiego Portu Police zwiększy możliwości przeładunku towarów między transportem kolejowym a morskim – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Kolejny etap polegać będzie na wyłonieniu wykonawcy i przeprowadzeniu prac. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kończą obecnie procedurę wyłaniania wykonawcy dokumentacji i w styczniu planowane jest podpisanie umowy.

Celem inwestycji jest zwiększenie możliwości przeładunkowych portu i poprawa jego dostępności. Obecnie pociągi towarowe, jadące linią Szczecin – Trzebież Szczeciński do portu w Policach muszą przejeżdżać przez oddaloną od portu stację, należącą do zakładów chemicznych. Po wybudowaniu nowego odcinka toru dostawa ładunków będzie krótsza i sprawniejsza. Możliwy będzie przejazd większej liczby składów.

Inwestycja zwiększy konkurencyjność kolei w przewozach towarów, co przyniesie korzyści gospodarcze dla regionu.

– Porty mają kluczowe znaczenie dla Grupy Azoty, ponieważ sprowadzamy przez nie dużą część surowców i eksportujemy wytworzone produkty. Przy dużych zakupach i sprzedaży, jakie realizujemy, rozbudowana infrastruktura portowa pozwala osiągać dużą sprawność operacyjną, przy mniejszym nakładzie kosztów – powiedział Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

– Logistyka budowanego przez nas kompleksu chemicznego, znanego jako Polimery Police, opiera się przede wszystkim na transporcie morskim. W ramach tej największej w Polsce inwestycji chemicznej, w polickim porcie powstanie m.in. gazoport, przez który będziemy sprowadzać propan do produkcji propylenu i polipropylenu – podkreślił Wardacki.

- Inwestycja ta ma ogromne znaczenie, bo dzięki niej będziemy mogli inaczej tworzyć sieć logistyczną, zwłaszcza patrząc z perspektywy Grupy Azoty, której zakłady są rozmieszczone na terenie całej Polski. Inwestycja kolejowa to możliwość intermodalnego rozwoju portu gwarantująca zwiększenie asortymentu świadczonych usług - dodaje Andrzej Łuc, prezes Zarządu Morskiego Portu Police SA.

Ponadto należy podkreślić, iż równocześnie sam port ulega znaczącej przebudowie, choćby uwzględniając budowę terminalu przeładunkowo-magazynowego - gazoportu - wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Terminal ten będzie integralną częścią kompleksu chemicznego realizowanego w ramach projektu Polimery Police (Inwestycja rzędu 5-6 mld zł). 

Trzeba oczywiście wspomnieć również o trwającym już procesie pogłębienia toru wodnego, dzięki któremu będziemy mogli w Policach przyjmować statki o znacznie większym zanurzeniu - dodaje.

 

PKP

 

Port Police ma bardzo dobra lokalizację a co za tym idzie ogromne możliwości rozwoju. Port jest członkiem  Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego.

 

Zdjęcia: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.