Skip to main content

MGMiŻŚ opracowuje programy rozwoju śródlądowych dróg wodnych

MGMiŻŚ

W grudniu Komisja Europejska przedstawiła plan Europejskiego Zielonego Ładu (The European Green Deal), który jest odpowiedzią na postępujące zmiany klimatyczne.

Jednym z obszarów planu jest polityka zrównoważonej mobilności, zakłada ona m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu o 90% do roku 2050 oraz przeniesienie 75% ładunków z transportu drogowego na transport wodny i kolej.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opracowuje programy rozwoju śródlądowych dróg wodnych, które pozwolą na odciążenie drogowego systemu transportowego na rzecz żeglugi śródlądowej, tym samym przyczyniając się do zmniejszenia emisji spalin.

https://ec.europa.eu/…/priorities-20…/european-green-deal_pl

źródło: MGMiŻŚ