Skip to main content

MGMiŻŚ: wartość Programu Rybactwo i Morze to ponad 710 mln euro

Witkowski

Wartość Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 to ponad 710 mln euro – poinformował wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Grzegorz Witkowski.

Witkowski przedstawił w środę posłom sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informacje m.in. na temat wieloletniego krajowego planu strategicznego dla akwakultury.

"Wartość Programu Operacyjnego (Rybactwo i Morze) na lata 2014-2020 wynosi ponad 710 mln euro" - powiedział Witkowski. "W tym programie uwzględniono szereg obszarów wsparcia akwakultury, których kierunki wyznacza wieloletni krajowy plan strategiczny na rzecz rozwoju akwakultury pod nazwą Akwakultura 2020" - dodał.

Jak kontynuował, "osiągnięcie i utrzymanie przez Polskę pozycji lidera w produkcji ryb jest wdrażane przez priorytet drugi programu operacyjnego (Rybactwo i Morze), czyli wspieranie zrównoważonej środowiskowo, innowacyjnej, zasobooszczędnej, konkurencyjnej akwakultury opartej na wiedzy".

"W ramach priorytetu drugiego wyłoniono obszary: wspieranie i umacnianie rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy, zwiększania konkurencyjności, ochrona i odbudowa wodnej różnorodności, propagowanie akwakultury oraz rozwój szkoleń" - wyliczał Witkowski.

Alokacja środków na ten priorytet wynosi ponad 926 mln zł - powiedział wiceminister. Jak dodał, "największą część alokacji zakontraktowano na działania na inwestycjach produkcyjnych w akwakulturę oraz na operacje wspierające akwakulturę świadczącą usługi środowiskowe".

"Bardzo duża część środków unijnych, czy przy akwakulturze, czy przy np. przekopie Mierzei Wiślanej, jest związana z kompensacją środowiskową" - powiedział na zakończenie.

Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Program zakłada realizację sześciu priorytetów oraz pomocy technicznej. W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 wsparciem zostało objęte rybołówstwo morskie, rybactwo śródlądowe, akwakultura oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność, a także w niewielkim zakresie przetwórstwo. 

 

źródło: http://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/mgmizs-wartosc-programu-rybactwo-i-morze-to-ponad-710-mln-euro,180119.html

fot. MGMiŻŚ