Skip to main content

"Miejscem dla tablic sierpniowych jest Sala BHP Stoczni Gdańskiej"

Stocznia Gdańsk

Komisja Krajowa "Solidarności" wydała komunikat dotyczący tablic sierpniowych. Trwa debata na temat ich przeniesienia.

Chodzi o dyskusję o zabraniu z Europejskiego Centrum Solidarności oryginalnych tablic z postulatami Sierpnia '80. 20 listopada Narodowe Muzeum Morskiego w Gdańsku wysłało do Europejskiego Centrum Solidarności prośbę o zwrot tablic z 21 strajkowymi postulatami na wystawę do Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Na to z kolei nie zgadza się ECS.

Rzecznik "Solidarności" podkreśla w oświadczeniu, że niedopuszczalne jest tworzenie negatywnej atmosfery wokół starań związku o przeniesienie tablic do Sali BHP. "To kolejna próba kwestionowania naszych praw do własnej historii" – czytamy. Stanowisko w sprawie zabrała także Komisja Krajowa "S". "Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” uznaje za niedopuszczalne blokowanie przez Europejskie Centrum Solidarności i władze Gdańska starań NSZZ „Solidarność”o przeniesienie oryginalnych tablic Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z 21. postulatami sierpnia 1980 r. do historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Uznajemy to za kolejną próbę kwestionowania praw Związku do własnej historii" – czytamy w stanowisku Komisji, która obradowała w Gdańsku.

"Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej jest najwłaściwszym i jedynym miejscem, gdzie powinny spocząć oryginalne tablice z 21. sierpniowymi postulatami. To właśnie w tej sali MKS podpisał w sierpniu 1980 r. porozumienie z władzami PRL, których trzonem były postulaty znajdujące się na tablicach. To własność i spuścizna Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, który jest bezpośrednim następcą MKS-u. Europejskie Centrum Solidarności oraz wszystkie zainteresowane strony muszą ten fakt uszanować" – czytamy w stanowisku KK.

Członkowie Komisji przypomnieli, że to Sala BHP, a nie ECS, jest pomnikiem historii, a niebawem mamy nadzieję zostanie wpisana wraz ze Stocznią Gdańską na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO.

 

 

źródło: https://www.dorzeczy.pl/kraj/123108/miejscem-dla-tablic-sierpniowych-jest-sala-bhp-stoczni-gdanskiej.html

fot. PAP / Dominik Kulaszewicz