Skip to main content

Port Gdynia - otwarty na Przyszłość!

Port Zewnętrzny, Terminal LNG małej skali. Ekologiczne źródło energii. Dostęp drogowy do portu zewnętrznego. Intermodalny terminal kolejowy. Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego. Dolina logistyczna to zaplecze lądowe dla portu zewnętrznego. Publiczny terminal promowy.