Skip to main content

Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o wsparcie w realizacji projektów w ramach Funduszy norweskich.

www.https://pixabay.com/pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków o wsparcie w realizacji projektów w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Program skierowany jest do mikro, małych i średnich firm działających na terytorium Polski, które realizują projekt  na terenie RP, w szczególności we współpracy z podmiotami norweskimi.

Wnioski mogą być składane w następujących obszarach:
▪ technologie przyjazne środowisku -
kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym obszarze to 50 mln euro,
▪ innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich - kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym obszarze to 10 mln euro,
▪ technologie poprawiające jakość życia - kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym obszarze to 18,7 mln euro,
 

W ramach Programu uruchomiono również schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet, w ramach którego wspierane będą projekty z trzech powyższych obszarów.

Kwota przeznaczona na ten cel to  15 mln euro.

Wnioski o udzielenie wsparcia będzie można składać w terminie od dnia 7 stycznia do 31 marca 2020 r. (do godz. 16.00.

 

Więcej na: https://www.parp.gov.pl/funduszenorweskie

#Funduszenorweskie #EOG #Norwaygrants

źródło: www.parp.gov.p

foto: www.pixabay.com.