Skip to main content

Polskie Porty w liczbach !

Polskie Porty w Liczbach

Porty morskie pozwalają na obsługę przeładunkową surowców, półproduktów i fabrykantów, a także wyrobów gotowych, w tym wysoko przetworzonych - niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania różnych podmiotów.

Ogromne znaczenie portów morskich dla całego systemu społeczno-gospodarczego kraju i budżetu państwa doskonale oddaje wysokość należności budżetowych z tytułu ceł i podatków, naliczanych w oddziałach celnych  funkcjonujących na ich terenie.

I tak:

2010 rok - 8,1 mld PLN

2018 rok - 40,6 mld PLN

Polskie Porty w Liczbach

 

 

Obroty ładunkowe w Polskich portach morskich (tys.ton) z uwzględnieniem masy własnej jednostek ładunkowych (ZMP Gdańsk, Gdynia, szczecin-Świnoujście).

2010 rok - 62759,80

2018 rok - 101137,20

 

Polskie Porty Morskie