Skip to main content

Port Szczecin - Świnoujście na ścieżce inwestycyjnej

Port Szczecin - Świnoujście na ścieżce inwestycyjnej

W Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisano 6 umów (w tym 3 dla Portu Szczecin - Świnoujście) na łączną kwotę 730 mln zł dofinansowania z #POIiŚ na infrastrukturę transportową. Projekty „Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”, „Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego” oraz „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu” stały się oficjalnie unijnymi. ZMPSiŚ reprezentowali Krzysztof Urbaś, prezes zarządu oraz Kazimierz Drzazga wiceprezes ds. infrastruktury.

Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego

Inwestycja ma polegać na modernizacji nabrzeży: Czeskiego i Słowackiego o łącznej długości linii cumowniczej 985 m, oraz uzyskaniu  głębokości technicznej 12,5 m i nośności nabrzeża 40 kN/m2. Inwestycja obejmie również modernizację infrastruktury technicznej na bezpośrednim zapleczu nabrzeża i likwidację istniejącej rampy ro-ro. Inwestycja przewiduje dostosowanie parametrów Kanału Dębickiego do obsługi największych statków jakie mogą zawinąć do portu w Szczecinie, t.j. poszerzenie kanału do 200 m na całej jego długości oraz pogłębienie do 12,5m. Projekt obejmuje tez wybudowanie nabrzeża Norweskiego o długości 300 m i głębokości technicznej 12,5 m oraz poszerzenie Kanału Dębickiego do 200 m na całej jego długości. Planowany termin realizacji: 2020-2022. Wartość całkowita projektu: 433 mln zł. Wartość dofinansowania UE: 226 mln zł. Realizacja projektu: grudzień 2022 r.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu.

Wartość całkowita projektu: 118,3 mln zł. Wartość dofinansowania UE: 57,6 mln zł. Realizacja projektu: grudzień 2022 r.

Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego

Wartość całkowita projektu: 315,9 mln zł. Wartość dofinansowania UE: 150,2 mln zł. Realizacja projektu: grudzień 2022 r.

Żródło: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.