Skip to main content

Sejm: Posiedzenie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nt. załagodzenia skutków połowu dorsza

Resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej prezentuje rozwiązania mające złagodzić skutki zakazu połowu dorsza. W Sejmie trwa w tej sprawie posiedzenie komisji.

Od 2020 roku w życie wejdzie unijny zakaz połowu dorsza we wschodniej części Bałtyku. Przeciw takim rozwiązaniom protestują polscy rybacy. Dla wielu z nich oznacza to konieczność zamknięcia biznesu. Pojawiają się zapowiedzi złomowania kutrów. Resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej zaznacza, że rekompensaty dla polskich rybaków powinny płynąć z UE.

Postanowienia IMO, które wchodzą w życie w 2020 roku

Postanowienia IMO, które wchodzą w życie w 2020 roku

Ośrodek ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków S.A. przekazuje instytucjom gospodarki morskiej wykaz wymagań uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską, które zaczną obowiązywać w roku 2020.

Zapraszamy przedstawicieli armatorów, instytucji naukowych, stoczni, przedsiębiorstw związanych z gospodarką morską do uczestnictwa w zebraniach sekcji specjalistycznych, na których na bieżąco omawiane są postanowienia IMO

Nie będzie likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku

Urząd Morski w Słupsku jednak zostaje. Kancelaria premiera negatywnie zaopiniowała projekt likwidacji tego urzędu przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zgodnie z projektem Urząd Morski miał przestać istnieć już pierwszego stycznia 2020 roku. Po negatywnej opinii kancelarii prace nad projektem wstrzymano.

Zatrzymano dwa północnokoreańskie statki zajmujące się kłusownictwem

Rosyjska straż graniczna zatrzymała we wtorek dwa północnokoreańskie statki zajmujące się kłusownictwem na wodach terytorialnych Rosji na Morzu Japońskim - poinformowała Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB).

Załoga jednego z kutrów zaatakowała rosyjski patrol; trzech żołnierzy zostało rannych.

Rząd przyjął założenia do Programu Rozwoju Retencji

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”, przedłożoną przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Polska należy do grupy państw zagrożonych deficytem wody. W ostatnich latach deficyt ten i związane z nim zjawisko suszy nasiliły się. Zmiany klimatu i wzrost globalnej temperatury prowadzą także do zwiększenia częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Powstał projekt ustawy zaostrzającej kary dla firm zanieczyszczających środowisko

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował w Mielcu, że w resorcie powstał projekt ustawy zaostrzającej kary dla firm, które nie przestrzegają norm ochrony środowiska.

„Nowa” metoda naliczania opłat stałych za usługi wodne a wzrost cen wody

Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wymagają, aby opłatę stałą obliczać na podstawie ilości maksymalnego poboru w m3/s określonego w pozwoleniu. 

Subscribe to PRAWO, POLITYKA