Skip to main content

KPMG: koronawirus sprawia, że przedsiębiorcy coraz częściej interesują się środkami ochrony prawnej

Z powodu koronawirusa przedsiębiorcy coraz częściej interesują się środkami ochrony prawnej na wypadek niewykonania umów przez nich samych lub przez kontrahentów - uważa KPMG. Umowy gospodarcze oraz Kodeks Cywilny przewidują mechanizmy na wypadek braku wykonania umów z powodu siły wyższej.

"Znajomość tych mechanizmów oraz umiejętne korzystanie z nich może być kluczowe dla przetrwania przedsiębiorców, których dotknęły gospodarcze i administracyjne następstwa pandemii" - napisał w poniedziałkowym komentarzu KPMG.

Postanowienia IMO, które wchodzą w życie w 2020 roku

Postanowienia IMO, które wchodzą w życie w 2020 roku

Ośrodek ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków S.A. przekazuje instytucjom gospodarki morskiej wykaz wymagań uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską, które zaczną obowiązywać w roku 2020.

Zapraszamy przedstawicieli armatorów, instytucji naukowych, stoczni, przedsiębiorstw związanych z gospodarką morską do uczestnictwa w zebraniach sekcji specjalistycznych, na których na bieżąco omawiane są postanowienia IMO

Nie będzie likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku

Urząd Morski w Słupsku jednak zostaje. Kancelaria premiera negatywnie zaopiniowała projekt likwidacji tego urzędu przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zgodnie z projektem Urząd Morski miał przestać istnieć już pierwszego stycznia 2020 roku. Po negatywnej opinii kancelarii prace nad projektem wstrzymano.

Zatrzymano dwa północnokoreańskie statki zajmujące się kłusownictwem

Rosyjska straż graniczna zatrzymała we wtorek dwa północnokoreańskie statki zajmujące się kłusownictwem na wodach terytorialnych Rosji na Morzu Japońskim - poinformowała Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB).

Załoga jednego z kutrów zaatakowała rosyjski patrol; trzech żołnierzy zostało rannych.

Rząd przyjął założenia do Programu Rozwoju Retencji

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”, przedłożoną przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Polska należy do grupy państw zagrożonych deficytem wody. W ostatnich latach deficyt ten i związane z nim zjawisko suszy nasiliły się. Zmiany klimatu i wzrost globalnej temperatury prowadzą także do zwiększenia częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Powstał projekt ustawy zaostrzającej kary dla firm zanieczyszczających środowisko

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował w Mielcu, że w resorcie powstał projekt ustawy zaostrzającej kary dla firm, które nie przestrzegają norm ochrony środowiska.

Subscribe to PRAWO, POLITYKA