Skip to main content

„Projekt 12,5 m” – czas na budowę !

Wojciech Zdanowicz

Polska Morska rozmawia z Wojciechem Zdanowiczem, dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie

 

PM – Koniec roku skłania do refleksji i podsumowań. Jaki był to czas dla Urzędu Morskiego 
w Szczecinie?

- Wojciech Zdanowicz - Realizujemy kilkanaście projektów, ale najbardziej kluczowym dla nas jest modernizacja toru Szczecin-Świnoujście do głębokości 12,5 m (koszt ok. 1,4 mld zł – dop. PM). W tym przypadku cały rok upłynął tak naprawdę na sporządzaniu dokumentacji z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia skierowaliśmy wniosek do wojewody.

Cały czas trwają też prace związane z oczyszczaniem toru z materiałów ferromagnetycznych. Prawie w całości mamy oczyszczony odcinek Świnoujścia, ponad połowę toru w obszarze Zalewu Szczecińskiego, a w grudniu rozpoczęto oczyszczanie toru w rejonie Szczecina i Polic.

Prace budowlane na Zalewie Szczecińskim wykonawca zamierza rozpocząć w połowie marca 2020. Pierwszy etap robót rozpocznie się między drugą a trzecią bramą torową, gdzie jest planowana mijanka dla statków na odcinku o planowanej szerokości 250 m.

Obecnie w Trzebieży łączone są rurociągi, którymi materiał z pogłębiania toru będzie transportowany na wyspy. Dwa rurociągi z końcówkami pływającymi w stronę toru i w stronę wysp, położone zostaną na dnie. Jeden będzie miał 3 a drugi 4 km długości. Pogłębiarki będą pływać po torze i odkładać refulat do tych rur, którymi będzie transportowany na wyspy.

- PM - W 2019 roku zwodowano 2 wielozadaniowe jednostki budowane na zlecenie UM w Szczecinie?

Istotnie, zleciliśmy budowę dwóch statków wielozadaniowych  dla naszego urzędu i placówki w Gdyni. To ważne zadanie. W lipcu i październiku mieliśmy wodowania, zgodnie z harmonogramem. W tej chwili obie jednostki są wyposażane. W kwietniu pierwszą powinniśmy przekazać Urzędowi w Gdyni, druga - do naszego urzędu w Szczecinie powinna trafić pod koniec czerwca.

Dodam też prace dotyczące ochrony zachodniego wybrzeża. Projekt o wartości 50 mln zakończyliśmy w tym roku. Zabezpieczyliśmy brzegi na odcinku Rewal -Trzęsacz (opaska brzegowa, ostrogi i sztuczne zasilanie) i na odcinku Dziwnów-Dziwnówek (ostrogi i sztuczne zasilanie).

- Obserwujemy też ruch w okolicach Polic…

Rzeczywiście, pogłębiamy do 10,5 m kanał policki, to już w związku z przyszłą inwestycją Grupy Azoty Polyolefins (do niedawna spółka PDH Polska). PDH. Jesteśmy w połowie prac, skończymy je w 2020.

Projekt jest finansowany z funduszu RPO (ok. 22 mln zł). Z funduszy z tego programu pogłębiliśmy też do 4,5 m tor w Stepnicy i o 40 m zwiększyliśmy tu obrotnicę. Teraz do portu mogą wpływać małe statki morskie. Za pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego wymieniamy także nasz tabor pływający. Pięć nowych jednostek zamówiliśmy w stoczni z Malborka, która wygrała przetarg o wartości 21 mln zł. Trzy jednostki już odebraliśmy, w tym dwie jednostki inspekcyjne, szybkie - osiągające prędkość do 30 węzłów.

Jesteśmy na etapie końcowych odbiorów pontonu do pomiarów hydrograficznych, a w 2020 będzie budowany nowy stawiacz pław do Świnoujścia oraz barka do odwożenia refulatu z naszej pogłębiarki. To będzie uzupełnienie naszego zestawu pogłębiarskiego do obsługi Mrzeżyna. A dzięki tej szalandzie będziemy mogli wykonywać prace pogłębiarskie praktycznie we wszystkich naszych małych portach.  

Realizujemy też wiele projektów unijnych związanych z zagospodarowaniem planu przestrzennego obszarów morskich. Sporządziliśmy wszystkie plany lokalne, m.in. dla Zalewu Szczecińskiego i Kamieńskiego. Dysponujemy też już aktualnymi planami dla Szczecina i Świnoujścia, Polic, Trzebieży i Dziwnowa.Mniejsze porty ujęte zostały w dużych planach zalewowych.

- W jakiej fazie jest budowa systemy rejestru jachtów?

- Projekt nosi nazwę Reja 24, jego przygotowanie i wdrożenie pochłonie 3,5 mln zł. W tej chwili tworzymy rejestr jachtów. W pierwszym kwartale powinniśmy mieć gotową wersję testową systemu rejestracji. W drugim kwartale planujemy szkolenia dla starostw i związków. System rejestracji zmieni się całkowicie, będzie w pełni elektroniczny i rejestracji będzie można dokonać w każdym starostwie. Od początku sierpnia 2020 roku ten system zacznie działać, wraz z wejściem w życie ustawy. Na jej podstawie administratorem bazy danych będzie UM w Szczecinie.

- Urząd nie musi się już martwić i pieniądze na utrzymanie toru… 

- Na szczęście już nie. W 2019 roku rozpoczęliśmy realizację przyjętego przez rząd programu wieloletniego utrzymania dróg wodnych w rejonie ujścia Odry.

W 2019 roku mieliśmy do wydania 22 mln zł, z czego ponad 18 mln wydaliśmy na utrzymanie toru Świnoujście –Szczecin i podejścia do Świnoujścia, pozostałe 4 mln wykorzystaliśmy na utrzymanie pozostałych elementów infrastruktury dostępowej, głównie znaków nawigacyjnych, m.in. drugiej bramy torowej oraz Stawy Młyny (znak nawigacyjny w Świnoujściu, popularny wiatrak na końcu Falochronu Zachodniego – dop. PM).

- Urząd rozszerza zasięg administracyjny?

- Zgodnie z planem szefa resortu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej działania Urzędu Morskiego w Słupsku mają być podzielone pomiędzy placówki w Gdyni i Szczecinie. Dla nas wiąże się to z przejęciem dodatkowych 102 km wybrzeża, od Dźwirzyna do Jarosławca, dwóch portów o znaczeniu regionalnym (Kołobrzeg i Darłowo) i kilka mniejszych. 

- Najbliższe plany?

Przede wszystkim czeka nas jubileusz stulecia administracji morskiej. Dokładnie nastąpi to w kwietniu 2020 roku. Centralne obchody planowane są 28 kwietnia w Gdyni. W Szczecinie również organizowane będą wydarzenia związane z tym jubileuszem.

Jeśli chodzi o inwestycje, najważniejszą jest faza budowlana modernizacji toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Do końca lutego spodziewamy się pozwolenia na budowę ze strony wojewody zachodniopomorskiego. Rurociągi do transportowania refulatu powinny być gotowe w tym samym czasie. W połowie marca wykonawca zapowiada sprowadzenie pogłębiarek. Prace rozpoczną się od budowy wysp, na których będzie składowany urobek. W czerwcu i we wrześniu pojawią się kolejne jednostki do pogłębiania dalszych odcinków toru wodnego.

Licząc od teraz mamy 2 lata i niespełna 3 miesiące do ukończenia projektu.

W roku jubileuszowym  odbierzemy wspomniane dwie jednostki wielozadaniowe dla naszej placówki i Urzędu Morskiego w Gdyni. Odbierzemy też wspomnianą szalandę i stawiacza pław.

W 2020 roku zakończymy również pogłębianie toru w Policach do 10,5 m głębokości. Przypomnę też uruchomienie systemu rejestru jachtów. 

Zakończymy też prace związane z aktualizacją map przeciwpowodziowych od strony morza, które ostatecznie trafią do Wód Polskich.

PJ