Skip to main content

"PŻM wraca do normalnego funkcjonowania"

"PŻM wraca do normalnego funkcjonowania"

"W związku z odwołaniem zarządu komisarycznego w Polskiej Żegludze Morskiej informujemy:

➡️ kondycja przedsiębiorstwa jest na tyle dobra, że dalsze funkcjonowanie zarządu komisarycznego jest bezcelowe,
➡️ w przedsiębiorstwie nie panuje "bezkrólewie", w piątek został wyznaczony kierownik tymczasowy,
➡️ kierownikiem tymczasowym została wyznaczona Maria Skubniewska, Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w MGMiŻŚ,
➡️ kierownik tymczasowy jest do czasu wyboru nowej Rady Pracowniczej, która przeprowadzi konkurs na nowego Dyrektora przedsiębiorstwa
➡️ PŻM wraca do normalnego funkcjonowania,
➡️ wszystko jest zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Do dziennikarzy apelujemy, by nie kreować fałszywej rzeczywistości oraz korzystać z prawa do weryfikacji informacji, zwracając się bezpośrednio do nas."

Żródło: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej