Skip to main content

Ruszył nabór do służby. Praca w Morskiej Straży Granicznej czeka

pixabay

Sześćdziesiąt miejsc pracy czeka na kandydatów w Morskim Oddziale Straży Granicznej.

Osoby zainteresowane  pracą w Straży Granicznej mogą spróbować swoich sił w wielu dziedzinach, między innymi jako eksperci do spraw fałszerstw dokumentów, specjaliści do spraw migracji, członkowie załóg jednostek pływających czy przewodnicy psów służbowych.

  Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

  • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
  • która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat, z zastrzeżeniem w stosunku do osób określonych w art. 61 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2005r. Nr 234, poz. 1997 z późn. zm.),
  • o nieposzlakowanej opinii,
  • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystająca w pełni z praw publicznych,
  • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadająca zdolność fizyczną oraz psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
  • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie służbowej,
  • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • mająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunku tego nie stosuje się do kobiet oraz absolwentów szkół wyższych).

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów można znaleźć na stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja do służby w MOSG”.

O naborze można również porozmawiać telefonicznie, dzwoniąc pod nr 58 524 24 24.

W sobotę (25 stycznia) dokumenty będzie można złożyć w siedzibach Straży Granicznej w Kołobrzegu, Darłowie i Szczecinie.

zdjęcie:pixabay.com