Skip to main content

Stocznia Szczecińska zaprasza do współpracy

foto Stocznia Szczecińska

Oferta Stoczni Szczecińskiej Sp. z o.o.
Stocznia Szczecińska zaprasza do współpracy w zakresie umożliwienia i wsparcia infrastrukturą techniczną przy realizacji zadań produkcyjnych i magazynowych na obszarze ca 46 ha powierzchni gruntów zabudowanych infrastrukturą przeznaczonej pod działalność gospodarczą z zakresu:
a) produkcji,
b) montażu i składowania konstrukcji stalowych,
c) usług dźwigowych na placach montażowych i składowych z dostępem do nabrzeży portowych,
d) transportu pionowego i poziomego na całym obszarze .
Posiadamy:
1.Przestrzeń zabudowaną budynkami przemysłowymi /produkcyjne, magazynowe socjalne i biurowe w obszarze chronionym) o powierzchni zabudowy: 11,48 ha w tym: hale produkcyjne-udźwigowione o powierzchni o powierzchni ca 1.000 – 3.000 m2 – z suwnicami o udźwigu od 8t – 100t;
2.Przestrzeń zabudowaną budowlami o powierzchni 12,85 ha, w tym:
– place produkcyjno – montażowe (i magazynowe) wyposażone w urządzenia dźwigowe (o niskim i wysokim tonażu udźwigu) – utwardzone i nieutwardzone o powierzchniach 670 – 5 500 m2 –- parametry udźwigu: 4t – 300 t,
– place w rejonie nabrzeży z których możliwe jest wydanie konstrukcji na wodę:
produkcyjne -pochylniowe
a) Wulkan Nowy – 10 500 m2 (długość pochylni-266m, szer. 39,23m) pod zasięgiem dźwigów o udźwigu 32-80t i suwnicy bramowej o udźwigu 450t (wychodzącej pirsem w głąb Odry na dł 8 m), z nabrzeżem barkowym o dł. 95 m (max. długość statku przybijającego do nabrzeża – 85m i zanurzeniu 4,3 m) ,
b) Wulkan I – 6 300 m2 (długość pochylni -245 m, szer. 25,90 m) pod zasięgiem dźwigów o udźwigu 32-80t i suwnicy bramowej o udźwigu 300t,
c) Odra Nowa – 6 300 m2 (długość pochylni -189 m, szer. 40,00 m) pod zasięgiem dźwigów o udźwigu 50t i suwnicy bramowej o udźwigu 300t;
produkcyjne – przypochylniowe – w zasięgu suwnic obsługujących pochylnie:
a) Wp-3 (Wulkan Nowy) o pow. 14 900 m2 (szer. 44 m )
b) Wp-2 i Wp-2a (Wulkan Nowy) o pow. 3 100 m2,
c) Wp-1 i Wp-1a (Wulkan 1) o pow. 3 000m2,
d) Op-1 (Odra Nowa) o pow. 4 000 m2,
e) Op-2 (Odra Nowa) o pow. 3 200 m2;
Place składowe utwardzone i nieutwardzone o powierzchni do 1.000 – 7 000m2;
Nabrzeża:
a)o długości 511 m (wg nomenklatury Stoczni: Wulkan Północ, Wulkan Południe i Drzetowskie Północ), na którym zlokalizowano 5 żurawi do obsługi przeładunków oraz operacji dźwigowych (na nabrzeżu) o udźwigu 23/12,5t ; 16t , 2 szt – 50/25 t; i 23/12,5 t ,
b)o długości 95 m (wg nomenklatury Stoczni: Drzetowskie Południe) które w zakresie przeładunków oraz operacji dźwigowych na nabrzeżu obsługuje żuraw o uźwigu 25/5t;
3.Obiekty specjalistyczne jak Ośrodek Czyszczenia i Malowania i Centrum Obróbki Stali;
4.Budynki o charakterze socjalnym ( jak szatnie) i z pomieszczeniami biurowymi, a naszymi Najemcami są podmioty świadczące usługi gastronomiczne i cateringowe;
5.Cały teren uzbrojony jest w infrastrukturę (sieci: en. elektrycznej, sieci ciepłowniczej i gazów technicznych) oraz sieć dróg – łączących wszystkie place i budynki produkcyjne – umożliwiających transport obciążeń do 400 t.

Osoby do kontaktu:

Mariusz Pilewski
+48 885 890 106
mpilewski@stocznia-szczecińska.pl

Bogdan Adamski
+48 697 701 503
badamski@stocznia-szczecinska.pl