Skip to main content

Świnoujście. Zespół Szkół Morskich. Inwestycje, inwestycje... zrealizowano kolejny etap.

Zespół Szkół Morskich

Pomieszczenia połowy pierwszego i drugiego piętra internatu Zespołu Szkół Morskich im. E. Kwiatkowskiego są już po remoncie. Po umeblowaniu do 2- i 3-osobowych pokojów z łazienkami będą mogli przenieść się uczniowie. Na piętrach są także wyremontowane świetlice, pomieszczenie kuchenne, hole.

---

- Inwestycje realizujemy stopniowo, w miarę otrzymywanych funduszy z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (resort jest organem prowadzącym szkołę) – podkreśla Marzena Gańcza, dyrektor ZSM w Świnoujściu. – Po umeblowaniu pokojów będziemy stopniowo przenosić uczniów z części przeznaczonej do remontu. W tej chwili mamy w internacie 74 osoby, a 30 uczniów jest na liście oczekujących. Po remoncie całego obiektu będziemy mieli do dyspozycji 190 miejsc. Pomieszczenie na parterze będą wykorzystywane do celów edukacyjnych, część - jako biura dla administracji.

Sergiusz Raszewski, kierownik internatu dodaje, iż uczniowie nie ponoszą kosztów zakwaterowania w internacie, jedynym kosztem jest wyżywienie, tzw. wsad do kotła.

Uczniowie z różnych stron

Większość młodych ludzi uczących się w ZSM pochodzi z Pomorza, ale są osoby z Wrocławia, Szklarskiej Poręby, Białegostoku i spora grupa obcokrajowców.

- Kształcimy kilkunastu Ukraińców, m.in. z Odessy, Kijowa – wylicza dyrektor Gańcza. - Mamy też Białorusinów, Rosjanina.

W tym roku do Zespołu Szkół Morskich uczęszcza w sumie  380 uczniów. Zainteresowanie placówką nie dziwi. To jedyna średnia szkoła w kraju z uprawnieniami kształcenia morskiego na poziomie operacyjnym żeglugi międzynarodowej. To oznacza, iż absolwentom tej szkoły do stopnia oficerskiego wystarczą nadzorowane praktyki morskie. Dodajmy, iż pomoc Ministerstwa pozwoliły szkole rozbudować bazę dydaktyczną, dostosować placówkę do wymogów konwencji STCW (międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht).

Inwestycje, inwestycje…

Dyrektor Gańcza nie ukrywa, że z momentem przejęcia szkoły przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zaczął się nowy etap tej placówki. Przede wszystkim znalazły się fundusze na remonty.

- Na modernizacje w ciągu 2 lat wydaliśmy już 8 mln zł – wyjaśnia.

Od roku można korzystać z odnowionych sal dydaktycznych z symulatorami, sanitariatów, świetlicy, pomieszczeń socjalnych przy Sali gimnastycznej. W budynku warsztatów jest nowa podłoga, odmalowane ściany itd.

Plan inwestycyjny do 2022 roku obejmuje dokończenie remontu internatu, obiektów szkolnych, warsztatowych, modernizację boiska, sieci kanalizacyjnej, chodników, dróg wewnętrznych, placu apelacyjnego, wymianę ogrodzenia. Zmodernizowana będzie również przystań szkolna w Łunowie.

- To bardzo kosztowne inwestycje – przyznaje dyrektor ZSM. – Bez wsparcia resortu i opieki ministra Marka Gróbarczyka, nie bylibyśmy w stanie podjąć się tych prac, by poprawiać bazę dydaktyczną i socjalną.

60 lat historii

Zespół Szkół Morskich rozpoczął działalność w 1960 roku. Mury tej placówki do dziś opuściło ponad 10 tysięcy absolwentów: przyszłych mechaników okrętowych, nawigatorów, informatyków, logistyków.

Kompleks szkolny tworzą: technikum morskie, szkoła branżowa I stopnia, warsztaty szkolne, internat.  Od 1 stycznia 2018 r. organem prowadzącym placówkę jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

pj