Skip to main content

„Szum Bałtyku - to najpiękniejszy hymn naszej państwowości”. 100. rocznica zaślubin Polski z morzem

Bałtyk

Sto lat temu, 10 lutego 1920 r. w Pucku, gen. Józef Haller dokonał aktu zaślubin Polski z Bałtykiem. Symboliczny gest wrzucenia pierścienia do wód Morza Bałtyckiego wieńczył przejmowanie Pomorza przez żołnierzy Frontu Pomorskiego. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele Sejmu Ustawodawczego i rządu. Powrót tych ziem do Polski sankcjonowały ustalenia traktatu wersalskiego. Nasz kraj odzyskał wówczas dostęp do morza, a wraz z nim możliwości rozwoju gospodarki, handlu, turystyki. Polacy zamieszkujący pomorskie miasta i wsie mogli odtąd cieszyć się pełnymi swobodami dotychczas tłumionymi przez niemieckich zaborców.

Tego samego dnia w Warszawie obradował Sejm Ustawodawczy. Otwierając posiedzenie, marszałek Wojciech Trąmpczyński podkreślił znaczenie powrotu nad Bałtyku dla przyszłości Polski.

- Szum Bałtyku - to najpiękniejszy hymn naszej państwowości - rozpoczął Marszałek Sejmu. - Na tym pomorskim skrawku ziemi, na tej wąskiej polskiej tamie, ciągnącej się między wynarodowionemi doszczętnie Prusami Książęcymi a Pomorzem Szczecińskim stoi przyszłość nasza. Bez owych płuc, otwierających się na wolne morze, Państwo nasze mogłoby egzystować, mogłoby wegetować, ale żyć by nie mogło, bo pozostawałoby zawsze w zależności od sąsiadów - mówił marszałek Trąmpczyński.

Posłowie wysłuchali przemówienia marszałka Sejmu na stojąco. Jego słowa wielokrotnie przerywały huczne oklaski.

Przejęty przez Polskę odcinek linii brzegowej niemal pozbawiony był infrastruktury, przed ówczesnymi władzami stanęło więc zadanie budowy portu morskiego oraz zagospodarowania nadmorskich terenów. Miał tego świadomość Sejm Ustawodawczy. Tego samego dnia posłowie powołali sejmową Komisję Morską, która zajmować się miała sprawami związanymi z objęciem przez Polskę bałtyckiego brzegu. Tego dnia posłowie upoważnili też rząd do prac nad projektem polskiego portu morskiego. Pierwotnie zakładano, że będzie on zlokalizowany na lewym brzegu Wisły, ostatecznie władze II Rzeczypospolitej zdecydowały o budowie miasta i portu w Gdyni.

Po stu latach od powrotu Polski nad Bałtyk Sejm w przyjętej 16 października 2019 r. uchwale ustanowił 2020 Rokiem Zaślubin Polski z Morzem w Pucku. Posłowie przypomnieli słowa gen. Hallera wypowiedziane w Pucku w lutym 1920 r.: "Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. Żeglarz polski będzie mógł dzisiaj wszędzie dotrzeć pod znakiem Białego Orła, cały świat stoi mu otworem".

W uchwale podkreślono, że jubileusz ten jest doskonałą okazją, by dokonać oceny, jak państwo polskie zagospodarowało odzyskany na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego dostęp do Morza Bałtyckiego. Posłowie przypomnieli osiągnięcia II Rzeczypospolitej: budowę nowoczesnego portu morskiego i miasta Gdyni. Dzięki temu nastąpił szybki rozwój handlu morskiego, co z kolei wpłynęło na pozycję gospodarczą i wzmacniało niepodległość państwa polskiego.

 

źródło: http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=54CA78B29AB784C7C1258507004ECF5A

fot. Kancelaria Sejmu