Przejdź do treści

Koronakryzys, czyli rynki finansowe w obliczu pandemii!

pixabay.com

Drugi, ostatni dzień XXI Konferencji Zarządzanie Finansami obfitował w bardzo wiele ciekawych, ważkich wystąpień i dyskusji. Debatowali ekonomiści, biegli, menadżerowie, samorządowcy. Wspólnym mianownikiem tych dyskusji i prezentacji była pandemia i koronakryzys.

Prawdę mówiąc od kilkunastu lat mamy do czynienia z permanentnym kryzysem – stwierdziła prof. Małgorzata Zaleska z SGH, analizując reakcję NBP  na pandemię Covid-19.

Ekspertka odnosząc się do kryzysu ekonomicznego z 2007 roku, zwróciła uwagę na różnice.

Koronakryzys jest pozaekonomiczny, trudniejszy do przewidzenia – podkreśliła. – Infekcja uderzyła w realną gospodarkę, a potem dopiero w rynki finansowe. Kryzys ekonomiczny uderzył w naszą gospodarkę pośrednio, tymczasem pandemia dotyka wszystkich.

Prelegentka podkreśla, że w wielu krajach to banki centralne przejęły największy ciężar a świat, rządy wręcz uzależniły się od polityki pieniężnej tych instytucji.

A luzowanie ilościowe (agresywna polityka pieniężna, w ramach której banki centralne kupują duże ilości aktywów finansowych, próbując pobudzić gospodarkę poprzez bezpośrednie "wstrzykiwanie" gotówki – dop. pj) stały się standardowymi instrumentami polityki pieniężnej – podkreśliła profesor.

W ten sposób uwolniono pieniądze potrzebne do pobudzenia gospodarki, konsumpcji.

- Dla NBP były to bezprecedensowe działania – przyznała ekonomistka dodając,  że bez bycia poza strefą euro, tak szybka reakcja NBP nie byłaby możliwa.

Skuteczne działania banku centralnego

Prof. Grażyna Ancyparowicz z Rady Polityki Pieniężnej w swoim wystąpieniu, skupiła się na skuteczności działań NBP.

 Trzeba było wpłynąć na utrzymanie popytu konsumenckiego, obniżenie kosztów odsetkowych obsługi kredytów – wyliczała pani profesor. – Braliśmy pod uwagę osłabienie złotego, co ułatwiło życie naszym eksporterom.

Czy ta polityka okazała się skuteczna? – spytała retorycznie ekonomistka. - Cele zostały osiągnięte.

Przedstawicielka RPP podkreśliła znaczenie tarcz antykryzysowych, pomocy bezzwrotnej, zwrotnej, zabezpieczeń kredytów poprzez działania BGK, funduszy „postojowych”, pożyczek itd.

Wsparcie szacowane jest na ponad 220 mld zł. Przedstawicielka RPP przyznała, iż znacząco zwiększony został dług publiczny oraz podaż pieniądza, ale były to działania bardzo potrzebne, chroniące rynek pracy i przedsiębiorców, zwłaszcza tych drobnych.

 Ujemne stopy niszczą paradygmat oszczędzania!

Obszarem „po drugiej stronie zera”, czyli ujemnymi stopami procentowymi w swojej prelekcji zajął się prof. Eugeniusz Gatnar z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, członek RPP. Mamy z tym „zjawiskiem” do czynienia w Japonii, Danii, Szwajcarii i Szwecji.

Dla profesora ujemne stopy procentowe to ekonomiczny dziwoląg. – To oksymoron, jak biały węgiel - stwierdził.

Ujemne stopy to przecież ujemne rentowności aktywów, depozytów – tłumaczył. – Tracą banki, ale też fundusze emerytalne czy firmy ubezpieczeniowe. W bankach kurczą się depozyty terminowe a rosną bieżące.

W przekonaniu ekonomisty sytuacja ujemnych stóp procentowych uderza w produktywność firm. - Firmy nie inwestują, nie modernizują, jedynie pożyczają pieniądze i oddają korzystając z tanich kredytów - wyjaśniał.

Skutkiem też jest ucieczka z kapitałem do alternatywnych aktywów, inwestowanie np. w akcje o śmieciowym ratingu, w kryptowaluty, złoto czy nieruchomości. Są to działania obarczone dużym ryzykiem.

Ponieważ  nie opłaca się trzymać depozytów, w Szwajcarii np. klienci wybierają gotówkę i przechowują ją w skrzynkach bankowych – kontynuuje prelegent. – W Szwecji z kolei obserwujemy gwałtowny popyt na nieruchomości. Ich cena w krótkim czasie na rynku wtórnym wzrosła o 30 proc. Szwecja chce ograniczyć obieg gotówki na rynku.

Ujemne stopy nie tylko osłabiają sektor bankowy, firmy ubezpieczeniowe czy fundusze emerytalne, ale też niszczą paradygmat oszczędzania – stwierdził profesor Gatnar.

 ESG - inwestowanie społecznie odpowiedzialne

Ostatnią sesję uczestnicy konferencji poświęcili właśnie inwestowaniu społecznie odpowiedzialnemu z perspektywy uczestników rynku kapitałowego.

ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) to opis działań podejmowanych przez firmy z punktu widzenia ich wpływu na ochronę środowiska (E), dbanie o społeczeństwo (S) i prowadzenie ładu korporacyjnego (G).

Moderator dr Marek Dietl, prezes GPW S.A przekonywał, iż  to jeden z najważniejszych trendów na rynkach finansowych.

Dla prezesów PKO BP i Pekao SA Zbigniewa Jagiełły i Leszka Skiby nie były to zagadnienia obce, choć przyznali, że na naszym rynku takie podejście do inwestowania jest w początkowej fazie.

Jako instytucja publiczna musimy identyfikować dobre praktyki i je realizować – powiedział prezes PKO BP. – W myśl zasady „trend is my friend”.

Prezes Skiba potwierdził popyt na finansowanie w energię odnawialną, fotowoltaikę.

O dobrych praktykach w skali narodowej mówił Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych.

Spółki Skarbu Państwo są zaangażowane w obszary ESG – podkreślił. – Wspomnę tylko inwestycje energetyczne, Baltic Pipe, działania Orlenu czy PKO BP właśnie. Nasz bank emitowal zielone listy zastawne, obligacje itd. Na pewno będziemy wspierać tego rodzaju praktyki.

Nagroda Beta 2020 przyznana

Przed zakończeniem XXI Konferencji Zarządzanie Finansami poznaliśmy laureatkę nagrody Beta 2020.

Nagrodę przyznaliśmy pani dr. hab. Monice Czerwonce z SGH za monografię do habilitacji pt. „Behawioralne, kulturowe i etyczne uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych”  - poinformował prof. Dariusz Zarzecki, członek jury oraz przewodniczący Rady Programowej Konferencji.

Finanse behawioralne powróciły – przyznała laureatka dziękując za nagrodę. – Celem tej książki jest pokazanie, że na decyzje inwestorów mają także wpływ tzw. nieistotne czynniki, o podłożu psychologicznym, behawioralnym itd.

Organizatorzy i patron medialny

XXI Międzynarodową Konferencję Zarządzanie Finansami 18-19 XI 2020 zorganizowali: Katedra Finansów i Bankowości Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce oraz Stowarzyszenie Absolwentów Master of Business Administration. Patronat medialny sprawował portal Polska Morska.

pj/zd;pixabay

po