Przejdź do treści

Minister Marek Gróbarczyk podpisał rozporządzenie o wsparciu finansowym armatorów jachtów komercyjnych

MGMiŻŚ

26 czerwca minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wsparcia finansowego właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych, z których są prowadzone połowy rekreacyjne.

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych, z których prowadzone są połowy rekreacyjne, ruszy w dniach od 8 lipca do 22 lipca br.

Za wycofanie jachtu komercyjnego z aktualnie wykonywanej działalności poprzez jego złomowanie lub przystosowanie go do innej działalności przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 200 000 zł.

Wzór wniosku na stronie: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/minister-podpisal-rozporzadzenie-o-wsparciu-finansowym-armatorow-jachtow-komercyjnych