Przejdź do treści

Świnoujście. Czas na operatora głębokowodnego terminala kontenerowego!

Port Świnoujście

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście przeszedł do ofensywy. Do krajowych i zagranicznych portali oraz prasy trafiło ogłoszenie rozpoczynające proces wyłonienia operatora głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu.  Inwestycja powinna być zakończona do 2025 roku.

- Stworzyliśmy ogólne ramy głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu, który docelowo ma osiągnąć zdolność przeładunkową min. 2 mln TEU – podkreśla Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich portów Szczecin i Świnoujście. – Są zainteresowani realizacją tej inwestycji. Na nasze zapytanie na początku roku odpowiedziało 7 podmiotów z Polski, Europy i Azji. Przechodzimy do kolejnych działań. Oczekujemy od zainteresowanych koncepcji terminala. Wybrany podmiot zbuduje terminal zagospodarowując część Zatoki i nieruchomości zgodnie z koncepcją zaproponowaną w toku właśnie wszczętego postępowania.

Green terminal!

Z projektowych założeń wynika, że wykonawca będzie musiał do minimum ograniczyć wpływ na otoczenie i środowisko, zarówno w okresie budowy, jak i późniejszej eksploatacji terminala.  To ma być „green terminal”.

Prezes ZMPSiŚ zapewnia, iż lokalizacja terminala nie ograniczy dostępu do obiektów turystycznych i nie obniży walorów wypoczynkowych Świnoujścia. Liczy wręcz na to, iż przypływające kontenerowce staną się dodatkową atrakcją.

- Podobne terminale zlokalizowane w pobliżu stref turystycznych z powodzeniem funkcjonują̨ w miastach odwiedzanych przez tysiące turystów np.: w Barcelonie, Valencii, Pireusie czy La Spezii – dodaje Krzysztof Urbaś.

Korzyści dla mieszkańców…

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu będzie zobligowany do działań na rzecz społeczności lokalnej, które będzie uzgadniał z samorządem.

Terminal stanie się również miejscem pracy dla co najmniej kilkaset osób, w zależności od stopnia zautomatyzowania. Warto dodać, iż jedno miejsce pracy bezpośrednio w porcie morskim tworzy średnio dwa miejsca pracy w sektorze portowym oraz cztery kolejne - w otoczeniu bezpośrednim. Jednocześnie od każdego miejsca pracy bezpośrednio w porcie morskim uzależnionych jest ponad 30 kolejnych - w polskiej gospodarce.

Cele strategiczne

Głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu jest częścią rządowego „Programu rozwoju portów morskich do 2030 roku”, przyjętego do realizacji w ubiegłym roku.  Takie przedsięwzięcia mają utrwalić dominującą pozycję naszych narodowych portów w basenie Morza Bałtyckiego, stworzyć z nich kluczowe węzły globalnych łańcuchów dostaw dla Europy Środkowo-Wschodniej.  Inwestycja wpisuje się również w unijną Strategię Europa 2020. Jej główne założenia, to tworzenie zmodernizowanych, inteligentnych i zintegrowanych sieci infrastruktury transportowej.

Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu” to również element Białej Księgi, wyznaczającej kierunki rozwoju multimodalnych korytarzy transportowych Wspólnoty Europejskiej.

Portowy potencjał

Dziś́ port w Świnoujściu to ponad pięć́ i poł kilometra nabrzeży, nowoczesny terminal promowy i gwarantujący bezpieczeństwo energetyczne Polski terminal LNG. Wspólnie ze Szczecinem tworzy jeden z największych na Bałtyku zespołów portów z roczną obsługą towarów na poziomie ok. 33 mln ton.  Po zakończeniu wszystkich inwestycji do 2050 roku, liczba ta ma być trzykrotnie wyższa.

Szczecin i Świnoujście to porty o charakterze uniwersalnym. Oba porty ciągle się rozwijają i poszerzają swoją ofertę. Obecnie realizowany jest największy w ich historii program inwestycyjny o wartości 3 mld złotych. Wyznacznikiem tych przedsięwzięć jest poszanowanie środowiska naturalnego.

Portowi operatorzy są w stanie obsłużyć każdy rodzaj towaru i każdy typ statku. Oba są najdalej na zachód wysuniętymi polskimi portami morskimi, leżącymi na pograniczu Polski i Niemiec. Leżą na najkrótszej drodze łączącej Skandynawię ze środkową i południową Europą wzdłuż międzynarodowego korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk (transeuropejska sieć transportowa TEN-T).

Poprzez autostrady A11 i A20 skomunikowane są z europejskim systemem autostrad, a poprzez drogę krajową S3 (E-65) z południem Polski, Czechami i Słowacją i dalej na południe Europy. Oba porty mają także dogodne połączenia kolejowe - poprzez odrzańską magistralę łączą się z przemysłowymi ośrodkami zachodniej i południowej Europy.

W Świnoujściu funkcjonuje jeden z największych w Polsce terminal obsługujący suche ładunki masowe, głównie węgiel i rudę oraz terminal promowy, który jest liderem przewozów promowych do Skandynawii. Na terminalu obsługiwany jest ruch pasażerski, samochodowy i kolejowy. W Świnoujściu powstał nowy terminal specjalizujący się w przeładunkach towarów rolno- spożywczych oraz wspomniany terminal LNG, który dostawami z Kataru, USA i Norwegii gwarantuje Polsce bezpieczeństwo energetyczne.

min

 

 

pj