Przejdź do treści

dr inż. Agnieszka Deja, prorektor ds. Kształcenia Akademii Morskiej w Szczecinie: Nowoczesne technologie w edukacji morskiej

AM - P. Jasina

Kształcenie z użyciem interaktywnych i elektronicznych form wsparcia stało się faktem na wielu szczeblach edukacji i szkolnictwa. Także w Akademii Morskiej w Szczecinie od lat wdrażaliśmy techniki cyfrowe do procesu dydaktycznego.

Rozwój technologii dotyczy nas codziennie – w każdej dziedzinie życia. W kontaktach prywatnych i zawodowych, codziennym funkcjonowaniu i pracy. Nie omija także nauki i nauczania. Nowoczesne technologie w procesie kształcenia to dynamicznie rozwijający się trend.

Komunikacja za pomocą rozbudowanych bezprzewodowych środków przekazu, pozwala na przekazywanie informacji masowo – dużej liczbie odbiorców, za pomocą mediów elektronicznych. Ich dynamiczny rozwój w ostatnich latach sprawia, że stają się głównym przekaźnikiem treści w nowoczesnym procesie komunikacji, w tym – procesie kształcenia.

Pokolenie  X, Y, Z

Odbiorcy tych treści – pokolenie dzisiejszych studentów oraz uczniów (a przyszłych studentów) charakteryzuje się absolutnie naturalnym podejściem do komunikacji elektronicznej. Młodzi ludzie nie pamiętają (czy raczej nie mają potrzeby pamiętać!) świata bez sieci. Globalny dostęp do internetu pozwala im weryfikować i pozyskiwać informacje praktycznie bez przerwy. Czerpią z wirtualnej przestrzeni wiedzę o świecie, kontakt z rówieśnikami, rodziną, a także – mentorami, nauczycielami, wykładowcami. Dzisiejszy student–uczeń jest ukształtowany przez technologie cyfrowe, a to czyni go aktywnym uczestnikiem „społeczeństwa informacyjnego”.

Interaktywnie

Interaktywne aplikacje, angażujące studentów za pomocą narzędzi cyfrowych, projekty z wykorzystaniem elementów grywalizacji, prace projektowe oparte na Design Thinking – to metody angażowania młodych ludzi poprzez wychodzenie naprzeciw ich preferencjom i przyzwyczajeniom.

Grywalizacja to nic innego, jak pobudzenie aktywności i wywołanie entuzjazmu studentów przez wykorzystanie w projekcie edukacyjnym sposobu myślenia i narzędzi z gier. To pozwala przełożyć znane z popularnych gier strategie na rozwiązywanie realnych problemów.

Design Thinking – nazwa oddaje istotę tego trendu: projektowe myślenie. To intuicyjna metoda pracy w zespole, pozwalająca na tworzenie prawdziwie innowacyjnych rozwiązań.

Zaangażowanie

Kształcenie z użyciem interaktywnych i elektronicznych form wsparcia stało się faktem na wielu szczeblach edukacji i szkolnictwa. Także w Akademii Morskiej w Szczecinie od lat wdrażaliśmy techniki cyfrowe do procesu dydaktycznego.

Jakie są najważniejsze wyzwania w kształceniu  studentów z wykorzystaniem mediów elektronicznych? Konieczność stworzenia centrum/jednostki e-learningu, skonfigurowanie i powszechny dostęp do platformy (np. Moodle). Niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego wyposażenia technicznego i jego obsługa, przeszkolenie pracowników. Wyzwanie stanowi też pokonanie obaw – i ze strony pracowników, i ze strony studentów. Czy na pewno dam sobie radę? Czy jestem w stanie mówić do kamery? Czy taka forma nauki pozwoli mi przyswoić wiedzę? Rozwianie tych wątpliwości pozwoli budować realne zaangażowanie.

Wyzwanie od zawsze

„Nowoczesna edukacja morska” – to dla nas wyzwanie od zawsze. To był również temat, który wywołał duże zainteresowanie   podczas panelu edukacyjnego w trakcie ubiegłorocznego Międzynarodowego Kongresu Morskiego.

W uczelni od lat rozwijamy metody nauczania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, powołaliśmy Uczelniane Centrum E-learningu, w ramach kursów i szkoleń w projektach unijnych szkolimy pracowników i studentów w zakresie korzystania z nowych technologii w nauce i pracy dydaktycznej –  wszystko to sprawia, że dziś możemy o wiele pewniej mierzyć się z wyzwaniami, jakie stawia przed nami wyjątkowa sytuacja w Polsce i na świecie.

Sytuacja obecnie jest nowa i trudna – dla studentów, ich nauczycieli oraz władz uczelni. Zdalna nauka nie zastąpi wszystkich zajęć i możliwości, jakie tworzy przestrzeń uczelni (laboratoria, symulatory etc.), jednak dzięki pracy, jaką nauczyciele akademiccy i studenci już wcześniej włożyli w rozwój projektów e-learningowych, dzisiaj możemy z powodzeniem prowadzić zajęcia zdalnie i – co najistotniejsze – wspierać studentów.

Dlatego cieszy zaangażowanie studentów i ich nauczycieli na platformie Moodle, w aplikacji Microsoft Teams, a nawet zajęcia w wirtualnej rzeczywistości, jakie pilotażowo przeprowadzono ostatnio dla studentów III roku Informatyki.

  Fot.:Tomasz Kwiatkowski