Przejdź do treści

Inwestycja w bezpieczeństwo w porcie w Świnoujściu

Świnoujście ZUW

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisał dziś decyzję o pozwoleniu na rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej w porcie w Świnoujściu. Zadanie realizowane jest w ramach projektu mającego na celu polepszenie funkcjonalności portów w Szczecinie i Świnoujściu.

- To ważna inwestycja, która zapewni niezawodność dostaw energii elektrycznej do promów korzystających z Terminala Promowego w Świnoujściu oraz ograniczy emisję zanieczyszczeń – mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu” realizowana jest przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Obejmuje: zasilanie elektroenergetyczne, sieci teletechniczne, sieć wody przeciwpożarowej, sieci wodociągowe, kanalizację sanitarną, kanalizację wód opadowych oraz system odwadniania terenów. Prowadzone prace uporządkują i uzupełnią infrastrukturę techniczną we wszystkich rejonach portu w Szczecinie i Świnoujściu.

Całkowita wartość projektu wynosi 118,3 mln zł, z czego 57,6 mln zł stanowi dofinansowania z UE.

źródło:www.szczecin.uw.gov.pl