Przejdź do treści

Koronawirus: Co mają zrobić marynarze czekający na podmianę na statku?

http://www.kancelaria-gdynia.eu

Kwestia podmian na statkach w dobie pandemii koronawirusa rodzi bardzo duże emocje w środowisku marynarskim co jest całkowicie zrozumiałe i trudne zarówno dla rodziny marynarza jak i niego samego.

Zespół Kancelarii  Radcy Prawnego Legal Consulting - Mateusz Romowicz, po przeanalizowaniu kilkunastu zapytań w tej sprawie, na przestrzeni ostatnich 24 godzin, przygotował kilka informacji prawnych dla marynarzy, którzy obecnie przebywają na statku i są „planowani do podmiany”.

Rekomendacje:

1) Obecnie z uwagi na pandemię koronawirusa mamy do czynienia z sytuacją „siły wyższej” o czym wielokrotnie pisaliśmy. Na gruncie prawa polskiego te kwestie zostały uregulowane ustawą z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych i dalszymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia.

2) Jak wskazywaliśmy w wytycznych dla marynarzy, którzy obecnie przebywają na lądzie, zgodnie z art. IV pkt.1 Konwencji o pracy na morzu przyjętą przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r „Każdy marynarz ma prawo do bezpiecznego miejsca pracy, które spełnia normy bezpieczeństwa”. W naszej ocenie ten zapis może stać się, niestety dla marynarzy pozostających na statkach, argumentem za tym żeby wydłużyć ich pobyty na statkach. Z informacji, które uzyskujemy od wielu armatorów lub agencji ogranicza się podmiany polskich marynarzy tłumacząc to zmniejszeniem ryzyka zakażenia koronawirusem, a wręcz stworzeniem na statkach obsadzonych obecnie załogą obszarów kwarantanny;

3) Uwagi wymaga fakt, że Polsce marynarze pozostający na statkach zagranicznych armatorów pod obcą banderą lub po prostu zagranicą będą objęci obcymi reżimami prawnymi. Trudno określić jakie ograniczenia dla marynarzy, z uwagi na zagrożenie pandemią koronawirusa, wprowadzą dane państwa bandery statku lub rejony na których statek operuje, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na sytuację prawną marynarzy planujących powrót do domu;

4) W większości kontraktów marynarskich marynarz ma prawo repatriacji do domu (powrotu do domu) na określonych warunkach. Niestety w większość układów zbiorowych pracy i kontraktach marynarskich nie przewiduje się sytuacji, w której stan wyższej konieczności lub pandemia byłyby podstawą do takiego działania.

5) Rozwiązaniem dla polskiego marynarza pozostającego na statku nie jest również „zerwanie kontraktu”, gdyż z uwagi na ograniczenia wynikające z obecnego stanu rzeczy może dojść do sytuacji, w której marynarz nie będzie mógł mimo wszystko wrócić do domu, a z drugiej strony może ustać jego ubezpieczenie armatorskie na wypadek choroby.  Co więcej, takie zbyt szybkie działanie marynarza zmierzające do ww. zakończenia kontraktu może mieć wpływ na dalsze ewentualne relacje pracownicze z zagranicznym armatorem.

6) Tak jak już wskazywaliśmy, każdą sytuację należy analizować indywidualnie, ale z uwagi na zapisy kontraktów lub układów zbiorowych pracy, marynarze pozostający na statkach są w dużo gorszej sytuacji prawnej i faktycznej niż Ci którzy obecnie oczekują w domu na podmianę.

7) W razie pytań lub wątpliwości  Kancelaria prosi  o kontakt e-mailowy: mateusz.romowicz@kancelaria-gdynia.eu

źródło: http://www.kancelaria-gdynia.eu