Przejdź do treści

Mierzeja Wiślana - Nowy Świat. Rekonesans po budowie

Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną przebiega zgodnie z harmonogramem. Powstaje budynek Bosmanatu Nowy Świat, port osłonowy w Zatoce Gdańskiej, prowadzone są prace przy budowie mostów zwodzonych i w przyszłym kanale.

Urobek transportowany jest od strony Zalewu Wiślanego na sztuczną wyspę, której zarysy widać już z Mierzei.

Powstają przyczółki mostów, są umocnienia górnych skarp przekopu itd. Transportowany jest ciągle kamień oraz prefabrykowane specjalne x-bloki, które będą wykorzystane do umocnień.  

Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję  i toru przez Zalew zakończy się w 2022 roku. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a wykonawcą konsorcjum firm NDI i Besix

pj