Przejdź do treści

Aktualizacja z budowy Przekopu Mierzei Wiślanej

Prace na miejscu budowy Przekopu Mierzei Wiślanej wciąż trwają. Aktualnie toczą się tam  roboty kafarowe, polegające na pogrążaniu ścianki szczelnej nabrzeża południowego, oraz roboty pogłębiarskie i prace zasypowe. W miejscu gdzie powstaje Kanał Żeglugowy trwają wykopy, a urobek z nich jest transportowany i hałdowany w południowej części przekopu. Zostanie on wykorzystany do budowy obwiedni sztucznej wyspy.

Na budowie wykonano kolejne prace elektryczne i techniczne. Zakończono przewierty, aby usunąć kolizje w części południowej inwestycji. Wkrótce rozpocznie się usuwanie kolizji z liniami średniego napięcia. Rozbudowywana jest sieć dla potrzeb zasilania placu budowy.

Obecnie wykonywany jest pierwszy etap prac na Mierzei Wiślanej polegający na budowie kanału żeglugowego. Przed nami jeszcze przetargi na dwa kolejne etapy dot. przekopu, a będą to:

  • przebudowa istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg w zakresie obudowy brzegów, które docelowo przejmą funkcje przeciwpowodziowe wałów ziemnych oraz budowy przystani niskich, ułatwiających dostęp do rzeki; budowę mostu obrotowego nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo, wraz ze zmianami układu drogowego
  • budowa toru wodnego na Zalewie Wiślanym

Urząd Morski w Gdyni obecnie finalizuje dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu na część II inwestycji (przebudowa rzeki Elbląg z umocnieniami brzegów i most w Nowakowie).

Budowa kanału żeglugowego to koszt 992 mln zł, natomiast koszt wszystkich etapów realizacji inwestycji to łącznie 2 mld zł. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a wykonawcą konsorcjum firm NDI i Besix