Przejdź do treści

Planety przy Wałach Chrobrego!

Planety przy Wałach Chrobrego!

W obecności Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury przy Wałach Chrobrego dokonano chrztu i podniesiono banderę na nowej wielozadaniowej jednostce „Planeta I”. W codziennej eksploatacji będzie służyć do transportu, obsługi, wymiany i kontroli pław morskich, do wykonywania pomiarów hydrograficznych wraz z ich obróbką i opracowywaniem. Jest dostosowana również do holowania, zwalczania rozlewów olejowych, gaszenia pożarów. Może pełnić funkcje ratownicze, podejmować rozbitków itd.

Jednostka ma ponad 60 m długości, szerokość - 12,8 m a zanurzenie 3,5 m. Wysokość Planety do pokładu głównego wynosi 6 m. Portem macierzystym jest Szczecin. Chociaż roboczo jednostka będzie stacjonowała przy nabrzeżu świnoujskiej Bazy Oznakowania Nawigacyjnego.

pj