Przejdź do treści

Polska gotowa na wysoką wodę

Polska gotowa na wysoką wodę

W związku z występującymi wezbraniami rzek i lokalnymi podtopieniami w Małopolsce, 21 czerwca Prezydent Andrzej Duda wraz z Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anną Moskwą oraz Prezesem Wód Polskich Przemysławem Dacą i  Dyrektor RZGW Kraków Małgorzatą Sikorą brali udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Krakowie. Prezydent zapewnił, że są przeznaczane środki na szybkie usunięcie skutków podtopień.

Na rzekach regionu zanotowano liczne wezbrania po opadach, które przeszły przez region z soboty na niedzielę. Podtopienia budynków oraz uszkodzenia infrastruktury odnotowano szczególnie w powiecie limanowskim, bocheńskim i myślenickim. Zbiorniki przeciwpowodziowe zarządzane przez Wody Polskie posiadają rezerwy powodziowe, niwelując nadmiar dopływającej do zbiorników wód z górnych partii zlewni.

Dziś, w związku z aktualną sytuacją hydrologiczną w województwie opolskim Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa wraz z Prezesem Wód Polskich Przemysławem Dacą wzięli udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Podczas sztabu podsumowano aktualne działania oraz omówiono prognozy i plan działania w najbliższych godzinach.

22.06.2020: o godz. 11.30 stany ostrzegawcze zostały przekroczone na 23 stacjach wodowskazowych: w zlewniach Nysy Kłodzkiej 6, Bobru 4, Nysy Łużyckiej 3, Kwisy 3, Kaczawy 2, Widawy 2, Bystrzycy 1, Baryczy 1, Ślęzy 1. Obecnie obserwuje się tendencję spadkową. Największy wzrost stanów wód występuje na Odrze, na stacji wodowskazowej Brzeg - 448 cm (alarmowy 530 cm) i Oławie - 532 cm (alarmowy 560 cm).

O godzinie 13.50 z  uwagi na przemieszczającą się przez Dolny Śląsk falę wezbraniową zwołano sztaby kryzysowe we Wrocławiu i Bystrzycy Kłodzkiej. W posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który miał miejsce w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu udział wzięła Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa oraz Prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Sytuacja na rzekach regionu stabilizowała się z tendencją spadkową.

Po zakończeniu posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu odbył się briefing prasowy, w którym udział wzięła Wiceminister Moskwa, Prezes Daca i Wicewojewoda Szpytma.

- Jesteśmy dużo lepiej przygotowani niż w 2010 roku, dzięki wykonaniu wielu inwestycji poprawiających infrastrukturę przeciwpowodziową między innymi przez modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego. Teren Dolnego Śląska jest objęty szczególną dbałością i w tym roku na ochronę przed powodzią przeznaczymy około 350 mln zł. Mamy zabezpieczone środki i wybranych wykonawców. Prace trwają – powiedziała na dzisiejszym briefingu prasowym Wiceminister Anna Moskwa.

- Najbardziej istotne jest dla nas to, że gigantyczny zbiornik przeciwpowodziowy w Raciborzu jest już oddany do użytkowania. To jest zbiornik, który chroni około 2,5 mln osób przed falą powodziową z górnej Odry, dzięki czemu możemy czuć się bardziej bezpieczni. Chciałbym podziękować wszystkim służbom w terenie, które cały czas są w gotowości i wzajemnie współpracują – powiedział podczas briefingu prasowego we Wrocławiu Prezes Daca.

- Wszystkie jazy są położone, żeby zapewnić swobodny przepływ wód. Te wszystkie jazy i zastawki jeszcze przed chwilą piętrzyły wodę, żeby nawodnić tereny rolnicze. Ta sytuacja pokazuje nam też jak bardzo kapryśna jest woda, ponieważ kilka tygodni temu mówiliśmy o zagrożeniu suszą, natomiast dzisiaj mówimy o niebezpieczeństwach fali wezbraniowej – dodał Prezes Daca.

 

Źródło: Wody Polskie