Przejdź do treści

Polsko-ukraińskie rozmowy o współpracy w zakresie transportu

Polsko-ukraińskie rozmowy o współpracy w zakresie transportu

W dniach 11-13 października 2020 r. odbyła się wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie, poświęcona współpracy dwustronnej, aspiracjom euroatlantyckim Ukrainy, a także kwestiom dotyczącym regionu, w tym sytuacji na Białorusi. W oficjalnej delegacji Prezydenta uczestniczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który ostatniego dnia wizyty spotkał się z ministrem infrastruktury Ukrainy Vladyslavem Kriklijem.

Spotkanie dwustronne poświęcone było omówieniu pełnej agendy najważniejszych tematów z zakresu właściwości resortów. Szczególną uwagę poświecono wątkom szeroko rozumianego tematu kontyngentu zezwoleń na międzynarodowe przewozy drogowe oraz warunków wykonywania przewozów kolejowych i stanu infrastruktury granicznej.

- Wierzę, że dzięki dialogowi pomiędzy polskimi i ukraińskimi podmiotami z branży transportu, spedycji i logistyki opracowane zostaną wspólne projekty, które przyniosą korzyści obu stronom i zintegrują gospodarki Polski i Ukrainy – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Podczas wizyty podpisane zostało Memorandum między Portem Gdańsk i Administracją Portów Ukraińskich. Celem tej współpracy są kontakty w zakresie wspierania wszelkich inicjatyw podmiotów działających w korytarzu transportowym oraz tworzenie obszarów wsparcia i promocji, na zasadzie wzajemnych korzyści.

- Cieszę się z podpisanego dziś Memorandum o współpracy pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdańsk i Administracją Portów Ukrainy, które – mam nadzieję, jest dobrym krokiem do stworzenia w niedalekiej przyszłości nowego intermodalnego korytarza transportowego – oznajmił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury