Przejdź do treści

Port Szczecin. Kanał Dębicki do przebudowy i modernizacji, kontrakt podpisany

Port Szczecin. Kanał Dębicki do przebudowy i modernizacji, kontrakt podpisany

Ponad 343  mln złotych będzie kosztować dostosowanie Kanału Dębickiego do parametrów modernizowanego toru wodnego. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisał kontrakt z wykonawcą, firmą NDI.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz konsorcjum firm NDI Sp. z o.o. oraz NDI SOPOT S.A. podpisały kontrakt na wykonanie inwestycji pn. „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”.

Umowę parafowali: Krzysztof Urbaś – prezes ZMPSiŚ oraz wiceprezes Jacek Cichocki,  ze strony wykonawcy Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezes NDI.

- Rolą Zarządu Portu jest dostosowanie portowych nabrzeży w Szczecinie do nowych parametrów toru wodnego, czyli docelowej głębokości 12,5 m – przyznał  Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. - Wraz z tą inwestycją do portu w Szczecinie wkracza nowa jakość. Zyskamy nowe tereny, które z powodzeniem będziemy mogli wykorzystać i zagospodarować na cele portowe. Kolejne nabrzeża, to kolejne terminale, to dalsze zwiększanie potencjału przeładunkowego, a co za tym idzie większa ilość towarów w naszych portach. Ta inwestycja stanowi także wstęp do dalszego rozwoju zachodniej części Ostrowa Grabowskiego.

Prezes podkreślił, że jeśli uda się zrealizować wszystkie strategiczne zamierzenia inwestycyjne w perspektywie najbliższych trzech dekad, zespół portów Szczecin-Świnoujście będzie dysponował potencjałem mogącym obsłużyć niemal trzykrotnie więcej ładunków aniżeli obecnie.

Cieszymy się, że będziemy mogli realizować ten bardzo ciekawy projekt w Porcie w Szczecinie – przyznała Małgorzata Winiarek Gajewska, prezes NDI. -  Zawarty kontrakt jest dla nas kolejnym dużym projektem w branży hydrotechnicznej.  Obecnie realizujemy kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, a za nami budowa nabrzeża T2 dla głębokowodnego terminala kontenerowego DCT w gdańskim porcie. Jako polska firma znad morza jesteśmy szczególnie zainteresowani rozwojem branży hydrotechnicznej i staramy się jak najlepiej przygotowywać do realizacji kolejnych zadań poprzez rozwój kadry jak i zakup specjalistycznego sprzętu do pracy w wodzie.

Pani prezes zapewniła, iż kadra jest już zmobilizowana i wkrótce rozpocznie prace przygotowawcze.

- Na początek będzie sprawdzanie ferromagnetyczne, przygotowanie zaplecza budowy wraz z placami składowymi i pierwsze roboty rozbiórkowe na nabrzeżach – dodała.

Flagowa inwestycja w porcie

„Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego” to jeden z flagowych projektów realizowanych przez ZMPSiŚ. Zwiększy potencjał i jakość przeładunków drobnicowych. Zakres prac obejmie budowę nowego nabrzeża Norweskiego (stanowiącego przedłużenie linii już istniejącego nabrzeża Fińskiego, pełniącego funkcję terminala kontenerowego) oraz modernizację istniejących nabrzeży Czeskiego i Słowackiego. Wykonawca zmodernizuje również infrastrukturę techniczną na bezpośrednim zapleczu nabrzeży i przystosuje je do głębokości technicznej 12,5 m.

W celu zabezpieczenia brzegu Ostrowa Grabowskiego i przedłużenia w przyszłości dalszej linii nabrzeża Norweskiego, inwestycja obejmuje też budowę nabrzeża oczepowego na długości ok. 600 m.

Obecnie Czeskie i Słowackie są najintensywniej wykorzystywanymi nabrzeżami drobnicowymi w porcie Szczecin. Zakres inwestycji zapewni dostosowanie ich parametrów do obsługi największych statków, jakie będą mogły zawijać do portu w Szczecinie, po modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do wspomnianej głębokości.

Działania kompleksowe

Elementem wspólnym dla wszystkich nabrzeży jest poszerzenie Kanału Dębickiego do szerokości 200 m (obecnie 120 m) wzdłuż zachodniego brzegu Ostrowa Grabowskiego oraz pogłębienie basenu do głębokości technicznej 12,5 m.

Projekt „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”  jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt prac to 343,1 mln złotych.  Inwestycja ma być gotowa do końca września 2023.