Przejdź do treści

Premier powoła pełnomocnika rządu ds. Inicjatywy Trójmorza

Premier powoła pełnomocnika rządu ds. Inicjatywy Trójmorza

Premier Mateusz Morawiecki powoła pełnomocnika rządu ds. Inicjatywy Trójmorza, którym będzie sekretarz lub podsekretarz stanu w MSZ - wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego w poniedziałek przez Rządowe Centrum Legislacji.

Do zadań pełnomocnika będzie należała m.in. koordynacja działań organów administracji rządowej w związku z przygotowaniem i realizacją zadań w ramach Inicjatywy Trójmorza, reprezentowanie Rady Ministrów w stosunkach z innymi państwami w zakresie współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza, współpraca z przedstawicielami rządów państw wchodzących w skład Inicjatywy, przekładanie Radzie Ministrów projektów dokumentów dotyczących Inicjatywy Trójmorza.

Pełnomocnik ma zgodnie z projektem wykonywać swoje zadania w porozumieniu z Kancelarią Prezydenta.

Ponadto pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania konkretnych zagadnień, a ze swojej pracy musi zdawać roczny raport Radzie Ministrów.

Resort spraw zagranicznych będzie natomiast zapewniał pełnomocnikowi obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową.

Inicjatywa Trójmorza jest platformą współpracy 12 państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Jej celem jest wzmacnianie spójności UE poprzez zacieśnienie współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej państw Europy Środkowej.

Członkami Inicjatywy Trójmorza są Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.


Za tydzień, 19-20 października odbędzie się kolejny szczyt Trójmorza, tym razem w formule wideokonferencji, którą organizuje Estonia.

źródło:PAP/autor: Mateusz Roszak/zd: