Przejdź do treści

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

MGMiŻŚ

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 r. Głównym celem jest zwrócenie uwagi na sposoby zapobiegania przed pustynnieniem i suszą. Hasłem edycji w bieżącym 2020 roku jest: „Żywność – Wyżywienie – Tekstylia. Powiazania pomiędzy konsumpcją a wykorzystaniem ziemi jako gruntów uprawnych”.

Zgromadzenie Ogólne ONZ wezwało państwa do pogłębienia świadomości na temat potrzeby międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania zjawiska pustynnienia i skutków suszy oraz realizacji postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w krajach poważnie dotkniętych tym kataklizmem. Jak się okazuje ten problem od kilku lat zaczyna dotyczyć również Polski.

W ramach tegorocznych obchodów Ministerstwo Gospodarki Morskiej i żeglugi Śródlądowej wzięło udział w polsko – izraelskiej videokonferencji, zorganizowanej przez Ambasadę Izraela w Polsce, poświęconej zwalczaniu suszy i jej skutków. W spotkaniu udział wzięli także ministrowie ds. rolnictwa obu państw.

Ze strony polskiej prelekcję wygłosił m.in. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. IMGW-PIB prowadzi działania służące komunikowaniu prognoz na temat suszy w Polsce, wspomaga informacyjnie rolnictwo jak i inne gałęzie gospodarki. Wykorzystuje do tego wszystkie kanały komunikacji i serwisy dedykowane jak:

• https://stopsuszy.imgw.pl, na którym prezentowane są najważniejsze dane w trybie rzeczywistym, prognozy oraz ostrzeżenia, które dotyczą suszy w Polsce. 

• https://agrometeo.imgw.pl/ portal z informacjami pogodowymi niezbędnymi dla każdego rolnika lub sadownika w kraju.

Ważnym elementem jest edukacja. Dlatego odpowiadając na potrzeby szkół i obserwując postępujący kryzys klimatyczny, IMGW-PIB przygotował materiały edukacyjne. Wiedza w nich zawarta jest opracowana do nauki w szkole i w domu – wszędzie i dla każdego:

• https://www.imgw.pl/instytut/edukacja. Dodatkiem jest Komiks edukacyjny IMGW-PIB, którego fabułą są przygody Weathermana. Superbohater, który uczy, wyjaśnia i pomaga rozumieć pogodę:

• http://online.fliphtml5.com/wwpr/yeoz/#p=1

IMGW-PIB podzieliło się dzisiaj z gośćmi spotkania prezentacją pt.: „UN international day of fighting desertification and drought. A Polish-Israeli online conference”, która dostępna jest na stronie: 

• https://imgw.pl/wydarzenia/un-international-day-fighting-desertificatio…

Zachęcamy także do obejrzenia filmu edukacyjnego Instytutu, który odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące pogody, klimatu, powodzi, suszy i innych niebezpiecznych zjawisk zachodzących w atmosferze i hydrosferze.: https://www.youtube.com/watch?v=FL-Xu657ScI&t

 
źródło: MGMiŻŚ