Przejdź do treści

Gaz-System planuje połączenie ze spółką Polskie LNG

Gaz-System oraz Polskie LNG – spółka zależna Gaz-Systemu – podpisały porozumienie w sprawie planu połączenia, podał Gaz-System.

Jak podano, połączenie nastąpi na podstawie artykułu 492 § 1 kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Polskie LNG na Spółkę Gaz-System.

Głównym celem połączenia jest zwiększenie efektywności zarządzania procesami inwestycyjnymi, które do czasu połączenia były odrębnie realizowane przez spółki” – poinformowano.

Pływający terminal FSRU w Zatoce Gdańskiej: podpisany list intencyjny
Przedstawiciele GAZ-SYSTEM, Zarządu Morskiego Portu Gdańsk i Urzędu Morskiego w Gdyni podpisali list intencyjny dotyczący współpracy przy postawieniu terminalu regazyfikacyjnego FSRU w Porcie Gdańsk. Dokument określa rolę każdej ze stron przy realizacji ....
Gaz-System: przewiert pod Wisłą w ramach budowy gazowego korytarza północ-południe ukończony
Gaz-System poinformował o zakończeniu przewiertu HDD (Horizontal Directional Drilling) na trasie inwestycji Pogórska Wola – Tworzeń pomiędzy miejscowościami Kraśniów i Biskupice. Przekroczenie Wisły miało długość 1018 m, a zagłębienie maksymalne wyniosło 38 m poniżej dna rzeki.
Gaz System w Europejskim Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru
Komisja Europejska zaakceptowała wniosek o przystąpienie GAZ-SYSTEM do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru (European Clean Hydrogen Alliance – ECH2A).
Baltic Pipe - wykonawca wchodzi na teren budowy
We wrześniu br. GAZ-SYSTEM przekazał wykonawcy tereny pod budowę miejsc lądowania gazociągu podmorskiego w Polsce oraz w Danii. W obu krajach nastąpiło to zgodnie z zakładanym harmonogramem.
Gaz System: konsultacje przepustowości przyrostowej dla połączeń międzysystemowych Polska-Niemcy
GAZ-SYSTEM, ONTRAS Gastransport GmbH oraz GASCADE Gastransport GmbH uruchamiają wspólne konsultacje dotyczące projektów przepustowości przyrostowej dla połączeń międzysystemowych Polska-Niemcy
Kolejni eksperci dołączają do prac przy budowie podmorskiego odcinka Baltic Pipe
Następni eksperci dołączają do prac przy budowie podmorskiego odcinka Baltic Pipe. Spółka podpisała umowy z firmami, które zapewnią usługi nadzoru  inwestorskiego oraz środowiskowego podczas prac budowlano-montażowych na dnie morza oraz w miejscach tzw. lądowania gazociągu w Polsce i w Danii.
Subskrybuj Gaz System