Przejdź do treści

 #TerminalLNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu

 #TerminalLNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu

 #TerminalLNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu to (popularnie określany jako gazoport) – polski terminal przeładunkowy i regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu. Powstanie terminalu LNG pozwoliło na odbieranie skroplonego gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie, co przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Decyzja o budowie gazoportu zapadła już w 2006 r. Budowa terminalu LNG została uznana przez Radę Ministrów za inwestycję strategiczną dla Polski. 

 

Obecna zdolność regazyfikacyjna terminalu wynosi 5 mld Nm³ rocznie. Na terenie terminalu zlokalizowane są także dwa kriogeniczne zbiorniki do procesowego magazynowania LNG o pojemności 160 000 m³ każdy. 

 

Spółka realizuje obecnie Program Rozbudowy Terminalu LNG, który składa się czterech elementów:

 

  • Dodatkowej instalacji regazyfikacyjnej - zwiększającej nominalną moc regazyfikacyjną terminalu do 7,5 mld Nm3/rocznie.
  • Trzeciego zbiornika LNG – zwiększającego elastyczność pracy instalacji terminalu LNG oraz zapewniającego optymalną zdolność procesową składowania surowca,
  • Instalacji przeładunkowej LNG na kolej – rozszerzającej zakres świadczonych usług o możliwość załadunku kontenerów ISO i cystern kolejowych oraz umożliwiającą dotarcie do nowych potencjalnych klientów.
  • Dodatkowe nabrzeże statkowe, które umożliwi załadunek i rozładunek zbiornikowców, przeładunek LNG (transshipment) oraz załadunek jednostek bunkrujących LNG i usługę bunkrowania

 

29 kwietnia Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisał decyzję zezwalającą na lokalizację inwestycji pn. „Budowa zachodniej estakady przesyłowej LNG wraz z budynkiem podstacji elektrycznej 6/0,4 kV”.   - Decyzja ta pozwoliła na złożenie przez inwestora - Polskie LNG S.A. wniosku o pozwolenie na budowę estakady przesyłowej pod instalacje niezbędne do obsługi trzeciego zbiornika magazynowego, zwiększającego moc regazyfikacyjną świnoujskiego terminalu do 10 mld m3 gazu ziemnego rocznie  

 

Kluczowym elementem inwestycji jest żelbetonowa estakada, która będzie połączona z estakadą biegnącą od pomostu załadunkowego na nowym nabrzeżu. Estakada prowadzi do punktów włączenia rurociągów technologicznych części morskiej z częścią lądową, w pobliżu budynku podstacji elektrycznej oraz do planowanego III zbiornika magazynowego.  

 

Budowa estakady pozwoli na uzyskanie niezależności nowego nabrzeża i trzeciego zbiornika od istniejącej części technologicznej terminalu. Oznacza to, że terminal LNG im. Lecha Kaczyńskiego zyska nowe funkcjonalności i trzeci zbiornik. Pozwoli to dysponować zapasami zgromadzonymi w zbiornikach z zyskiem dla operatora, na przykład poprzez wykorzystanie sezonowych wahań cen. Będzie to główna przewaga obiektu świnoujskiego nad innymi. Trzeci zbiornik ułatwi reeksport surowca. W połączeniu z nabrzeżem dla mniejszych jednostek zwiększy potencjał Świnoujścia na mapie Morza Bałtyckiego.

 

Rozbudowa terminalu będzie zatem odpowiedzią na ambitne plany polskiego monopolisty na rynku gazu. Jest to jednak szansa dla całego rynku.

 

Piotr Suchorski 

 

#PolskaMorska Port Szczecin-Świnoujście Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej #PortSzczecin #PortŚwinoujście #PolskieLNG #Gazoport