Przejdź do treści

Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu - matury, praktyki, rekrutacja!

Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu - matury, praktyki, rekrutacja!

Już w najbliższy poniedziałek 68 uczniów Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu przystąpi do egzaminów maturalnych. Szkoła, jak inne placówki, działa w rygorach związanych z pandemią. Kilkadziesiąt osób codziennie korzysta z konsultacji, część młodych ludzi odbywa praktyki w firmach branży morskiej, a przyszli nawigatorzy i mechanicy w połowie czerwca zamustrują na „Darze Młodzieży”.

 

Korzystają z konsultacji

- Podobnie jak inne placówki oświatowe dostosowaliśmy edukację do wymogów określonych przez ministra edukacji narodowej, w związku z pandemią – mówi Marzena Gańcza, dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu. I tak od 25 marca prowadzimy zdalne nauczanie a od 1 czerwca stworzyliśmy możliwość prowadzenia konsultacji dla uczniów z przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących. Codziennie kilkudziesięciu uczniów korzysta z tej możliwości.

Dyrektor podkreśla, że szkoła opracowała i wdrożyła procedury przychodzenia i wychodzenia uczniów oraz przebywania na terenie szkoły w okresie pandemii. Sale i pomieszczenia uczniowskie są na bieżąco dezynfekowane. Uczniowie wchodzący do szkoły mają również mierzoną temperaturę ciała.

 

Praktyki na lądzie i morzu

Mimo pandemii od końca kwietnia uczniowie klas trzecich kierunków logistycznych i informatycznych odbywają praktyki zawodowe u  renomowanych pracodawców Pomorza Zachodniego.

- Bardzo jesteśmy wdzięczni przedsiębiorcom za przyjęcie naszych uczniów w tym trudnym okresie na praktyki zawodową – podkreśla pani dyrektor. Nasi uczniowie zdobywają doświadczenie m.in. w OT Port Świnoujście, PŻB Polferries, Komendzie Portu Wojennego w  Świnoujściu, ale i w magistratach Świnoujścia, Wolina i Dziwnowa.

Dyrektor Gańcza dodaje, iż w połowie czerwca uczniowie kształcący się na kierunkach technik nawigator morski i technik mechanik okrętowy odbędą obowiązkową praktykę morską na statku szkolnym "Dar Młodzieży"  Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 

- Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie będzie zawinięć do obcych portów, a powrót z praktyki nastąpi 14 lipca – informuje nasza rozmówczyni. - Uczniowie i opiekunowie przed zamustrowaniem przejdą badania na obecność koronawirusa. 

 

Matury już od poniedziałku, 8 czerwca

W najbliższy poniedziałek, 8 czerwca w szkole rozpoczną się egzaminy maturalne.

- W tym roku do matury przystąpi 68 absolwentów – informuje dyrektor Gańcza. - Przygotowanie i prowadzenie egzaminów będzie odbywało się zgodnie z wytycznymi MEN , w celu zachowania bezpieczeństwa zarówno zdających jak i nauczycieli pracujących w zespołach nadzorujących egzaminy. Ostatni egzamin maturalny z historii odbędzie się 24 czerwca. Wyniki matur powinniśmy poznać 11 sierpnia.

 

Egzaminy zawodowe

W Zespole Szkół Morskich wraz z ostatnimi egzaminami maturalnymi rozpocznie się sesja letnia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Przystąpi do nich 38 uczniów klas 2 (technik logistyk) i klas 3 (technik informatyk). Egzaminy pisemne odbędą się 23 czerwca, a egzaminy praktyczne będą trwały od 22 do 29 czerwca.

- Czeka nas okres intensywnej pracy, ponieważ egzaminy zarówno maturalne jak i zawodowe  rozpoczynają  się w zarówno w godzinach rannych – Przyznaje pani dyrektor. - A dostawa arkuszy od bardzo wczesnych godzin rannych.

 

Absolwenci ZSM z… przyszłością!

Dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu zachęca absolwentów szkół podstawowych do nauki w tej placówce.

- Nadzorujące szkołę  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zatwierdziło nasz plan naboru do pięciu klas I Technikum Morskiego – podkreśla dyrektor Gańcza. -  Młodzi ludzie mają do wyboru kierunki: technik nawigator morski, technik mechanik okrętowy, technik logistyk, technik informatyk i technik budowy jednostek pływających.

Zdaniem gospodarzy warto, bo to szkoła z historią, może poszczycić się 60-letnią tradycją kształcenia młodzieży na potrzeby gospodarki morskiej.

- Posiadamy wysoki poziom kształcenia i bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną – przekonuje nasz rozmówczyni.  Przypomina, że odkąd organem prowadzącym stało się Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, baza dydaktyczno-socjalna systematycznie się poprawia.

            Co roku uczniowie mają do dyspozycji kolejne części remontowanego internatu szkolnego, mogą więc uczyć się i przebywać w komfortowych warunkach.   

- Jesteśmy jedyną średnią szkołą morską w Polsce, posiadającą uprawnienia kształcenia na poziomie operacyjnym żeglugi międzynarodowej, co oznacza, że absolwenci kierunków nawigator morski i mechanik okrętowy po odbyciu nadzorowanej praktyki, mogą przystąpić do egzaminów oficerskich – podkreśla pani dyrektor. Odsyłam na naszą stronę internetową, na której znajdują się wnioski o przyjęcie do szkoły, ale także szystkie informacje dotyczące terminów rekrutacji itd.: www.zsm.edu.pl, zakładka rekrutacja.

 

pj/Fot. ZSM