Polski Portal Morski
Aktualności Żegluga

ZODIAK II w służbie Urzędu Morskiego w Gdyni

W czwartek, 20 sierpnia 2020 roku, nastąpił odbiór końcowy i przekazanie nowej jednostki wielozadaniowej Urzędu Morskiego w Gdyni – Zodiak II.Ze strony stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. statek przekazał wiceprezes zarządu Bartłomiej Pomierski i członek zarządu Dariusz Jaguszewski. Po stronie odbiorcy podpisy złożyli: Zenon Kozłowski, zastępca dyrektora ds. oznakowania nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie, Piotr Jesion, naczelnik Wydziału Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz Jan Młotkowski, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Oznakowania Nawigacyjnego.

Zodiak II tego samego dnia formalnie został przekazany Urzędowi Morskiemu w Gdyni przez beneficjenta projektu – Urząd Morski w Szczecinie. Nastąpiło to poprzez złożenie podpisów przez Kierownika Projektu Nostri Maris, Zenona Kozłowskiego, oraz kpt. ż.w. Wiesława Piotrzkowskiego, dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, który poprzez dokonanie tej formalności oficjalnie włączył Zodiaka II do gdyńskiego taboru pływającego.

Od dzisiaj śmiało możemy mówić, że flota Urzędu Morskiego w Gdyni spełnia najwyższe standardy. Nowa jednostka wpłynie na zwiększenie efektywności naszej pracy i realizację zadań na światowym poziomie. Możliwość eksploatacji Zodiaka II niewątpliwie zwiększa konkurencyjność, atrakcyjność, bezpieczeństwo administrowanego przez nas obszaru ale również znacznie podniesie komfort pracy naszych specjalistów” – powiedział kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Zodiak II to największa spośród eksploatowanych dotychczas przez urzędy morskie jednostek. Będzie on pełnić funkcję lodołamacza, służyć do wystawiania oznakowania nawigacyjnego, holowania statków, prowadzenia prac hydrograficznych i zwalczania rozlewów olejowych. Posiada również funkcje ratownicze i przeciwpożarowe. Zastąpi wysłużony, prawie 40 letni statek „Zodiak”, który jest planowany do wycofania z eksploatacji i wystawienia na sprzedaż jesienią bieżącego roku.

Zodiak II został zbudowany w ramach prowadzonego przez Urząd Morski w Szczecinie projektu „Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 – 2020. Wartość kontraktu na budowę dwóch jednostek wielozadaniowych to 213 mln 650 tys. złotych. Drugą, bliźniaczą jednostkę, budowaną w ramach projektu – PLANETĘ I będzie eksploatował Urząd Morski w Szczecinie.

Rzeczywistym beneficjentem tego projektu jest nie tylko administracja morska. Te supernowoczesne, wielofunkcyjne jednostki będą bowiem pracować na rzecz bezpieczeństwa wszystkich użytkowników naszych portów i szlaków żeglugowych” – powiedział Zenon Kozłowski, kierownik projektu Nostri Maris.

Do budowy drugiej z jednostek wielozadaniowych odniósł się Dariusz Jaguszewski, członek zarządu stoczni Remontowa Shipbuilding S.A., w której obie jednostki powstały – Planeta I jest na końcowym etapie wyposażania. Rozpoczęły się próby na uwięzi, kolejne systemy są przekazywane do odbioru armatorowi i towarzystwu klasyfikacyjnemu PRS. Doświadczenia z budowy pierwszej jednostki pozwalają na szybsze przechodzenie do kolejnych etapów przy pracach związanych z Planetą I. Obecnie trwają przygotowania do prób morskich.

Prowadzony przez Urząd Morski w Szczecinie projekt „Nostri Maris” jest komplementarny z gdyńskim projektem: „Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni” o wartości ponad 82 mln zł.

Przedmiot ww. projektu obejmuje zakupy następujących jednostek taboru pływającego:

– specjalistyczna jednostka hydrograficzna wraz z wyposażeniem w postaci nowego systemu gromadzenia i obróbki danych hydrograficznych – KONSTELACJA, wprowadzona do służby w marcu 2020 roku;  https://www.umgdy.gov.pl/?p=28083
– jednostka dla obsługi Kapitanatu Portu Gdynia – KONTROLER-22, wprowadzony do służby w lutym 2019 roku;  https://www.umgdy.gov.pl/?p=27104
– jednostka do obsługi oznakowania nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego – HYDROGRAF-17, wprowadzony do służby w październiku 2019 roku; https://www.umgdy.gov.pl/?p=31097
– szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne (2 szt.) – planowany odbiór wrzesień 2020 roku .

Generalną przesłanką dla realizacji projektu jest potrzeba dostosowania wyposażenia Urzędu Morskiego w Gdyni do aktualnych wymogów dotyczących ochrony środowiska, technologii, ergonomii pracy i zakresu zadań do jakich mają być przeznaczone. Efektem podjętych działań będzie zwiększenie efektywności realizacji zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury dostępu do portów od strony morza (w tym należących do sieci TEN-T), utrzymania porządku prawnego i ochrony środowiska oraz poprawa jakości wyposażenia portów morskich wschodniego wybrzeża RP, a przez to poprawa ich konkurencyjności.

Źródło: Urząd Morski w Gdyni

Zobacz podobne

Dwa medale polskich żeglarzy w Pucharze Świata

BS

Akademia Morska – studenci uczą się zdalnie i pomagają potrzebującym

Autor

I Love Poland: Podsumowanie zgrupowania szkoleniowego

MZ

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie