Polski Portal Morski
Aktualności Żegluga

ZODIAK II w służbie Urzędu Morskiego w Gdyni

W czwartek, 20 sierpnia 2020 roku, nastąpił odbiór końcowy i przekazanie nowej jednostki wielozadaniowej Urzędu Morskiego w Gdyni – Zodiak II.Ze strony stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. statek przekazał wiceprezes zarządu Bartłomiej Pomierski i członek zarządu Dariusz Jaguszewski. Po stronie odbiorcy podpisy złożyli: Zenon Kozłowski, zastępca dyrektora ds. oznakowania nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie, Piotr Jesion, naczelnik Wydziału Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz Jan Młotkowski, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Oznakowania Nawigacyjnego.

Zodiak II tego samego dnia formalnie został przekazany Urzędowi Morskiemu w Gdyni przez beneficjenta projektu – Urząd Morski w Szczecinie. Nastąpiło to poprzez złożenie podpisów przez Kierownika Projektu Nostri Maris, Zenona Kozłowskiego, oraz kpt. ż.w. Wiesława Piotrzkowskiego, dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, który poprzez dokonanie tej formalności oficjalnie włączył Zodiaka II do gdyńskiego taboru pływającego.

Od dzisiaj śmiało możemy mówić, że flota Urzędu Morskiego w Gdyni spełnia najwyższe standardy. Nowa jednostka wpłynie na zwiększenie efektywności naszej pracy i realizację zadań na światowym poziomie. Możliwość eksploatacji Zodiaka II niewątpliwie zwiększa konkurencyjność, atrakcyjność, bezpieczeństwo administrowanego przez nas obszaru ale również znacznie podniesie komfort pracy naszych specjalistów” – powiedział kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Zodiak II to największa spośród eksploatowanych dotychczas przez urzędy morskie jednostek. Będzie on pełnić funkcję lodołamacza, służyć do wystawiania oznakowania nawigacyjnego, holowania statków, prowadzenia prac hydrograficznych i zwalczania rozlewów olejowych. Posiada również funkcje ratownicze i przeciwpożarowe. Zastąpi wysłużony, prawie 40 letni statek „Zodiak”, który jest planowany do wycofania z eksploatacji i wystawienia na sprzedaż jesienią bieżącego roku.

Zodiak II został zbudowany w ramach prowadzonego przez Urząd Morski w Szczecinie projektu „Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 – 2020. Wartość kontraktu na budowę dwóch jednostek wielozadaniowych to 213 mln 650 tys. złotych. Drugą, bliźniaczą jednostkę, budowaną w ramach projektu – PLANETĘ I będzie eksploatował Urząd Morski w Szczecinie.

Rzeczywistym beneficjentem tego projektu jest nie tylko administracja morska. Te supernowoczesne, wielofunkcyjne jednostki będą bowiem pracować na rzecz bezpieczeństwa wszystkich użytkowników naszych portów i szlaków żeglugowych” – powiedział Zenon Kozłowski, kierownik projektu Nostri Maris.

Do budowy drugiej z jednostek wielozadaniowych odniósł się Dariusz Jaguszewski, członek zarządu stoczni Remontowa Shipbuilding S.A., w której obie jednostki powstały – Planeta I jest na końcowym etapie wyposażania. Rozpoczęły się próby na uwięzi, kolejne systemy są przekazywane do odbioru armatorowi i towarzystwu klasyfikacyjnemu PRS. Doświadczenia z budowy pierwszej jednostki pozwalają na szybsze przechodzenie do kolejnych etapów przy pracach związanych z Planetą I. Obecnie trwają przygotowania do prób morskich.

Prowadzony przez Urząd Morski w Szczecinie projekt „Nostri Maris” jest komplementarny z gdyńskim projektem: „Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni” o wartości ponad 82 mln zł.

Przedmiot ww. projektu obejmuje zakupy następujących jednostek taboru pływającego:

– specjalistyczna jednostka hydrograficzna wraz z wyposażeniem w postaci nowego systemu gromadzenia i obróbki danych hydrograficznych – KONSTELACJA, wprowadzona do służby w marcu 2020 roku;  https://www.umgdy.gov.pl/?p=28083
– jednostka dla obsługi Kapitanatu Portu Gdynia – KONTROLER-22, wprowadzony do służby w lutym 2019 roku;  https://www.umgdy.gov.pl/?p=27104
– jednostka do obsługi oznakowania nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego – HYDROGRAF-17, wprowadzony do służby w październiku 2019 roku; https://www.umgdy.gov.pl/?p=31097
– szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne (2 szt.) – planowany odbiór wrzesień 2020 roku .

Generalną przesłanką dla realizacji projektu jest potrzeba dostosowania wyposażenia Urzędu Morskiego w Gdyni do aktualnych wymogów dotyczących ochrony środowiska, technologii, ergonomii pracy i zakresu zadań do jakich mają być przeznaczone. Efektem podjętych działań będzie zwiększenie efektywności realizacji zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury dostępu do portów od strony morza (w tym należących do sieci TEN-T), utrzymania porządku prawnego i ochrony środowiska oraz poprawa jakości wyposażenia portów morskich wschodniego wybrzeża RP, a przez to poprawa ich konkurencyjności.

Źródło: Urząd Morski w Gdyni

Zobacz podobne

Nowe patrolowce dla Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego

KM

Tajwański resort obrony: 71 chińskich samolotów bojowych i siedem okrętów aktywnych w rejonie Tajwanu

KM

Projekt ustawy o offshore ma być zaopiniowany pod kątem bezpieczeństwa państwa i korupcji

Autor

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie