Polski Portal Morski
Aktualności Środowisko

Wody Polskie podpisały umowę w ramach zintegrowanego projektu LIFE. Dla poprawy bioróżnorodności zlewni Pilicy

W obecności Michała Kurtyki, Ministra Klimatu i Środowiska, Wody Polskie podpisały z NFOŚiGW umowę na dofinansowanie w ramach Projektu zintegrowanego LIFE na „Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy”.

Celem projektu jest poprawa jakości i różnorodności biologicznej wód zlewni Pilicy, w tym Zbiornika Sulejowskiego. Trzeba podkreślić, że projekt ten ma pomóc przy wypracowaniu rozwiązań przeciwdziałania skutkom suszy, tak dotkliwej na tym terenie. Realizacja projektu przyczyni się również do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu. Projekt o wartości 74 mln zł  będzie trwał 10 lat, obejmie obszar 93 gmin. Nasze Gospodarstwo będzie Beneficjentem Koordynującym projekt.

Projekt zintegrowany „Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy” realizowany będzie w zlewni Pilicy, mającej powierzchnię ok. 9 tys. km2 i położonej na obszarze 93 gmin, znajdujących się na terenach województwa łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, śląskiego oraz małopolskiego.

Realizacja projektu jest szansą na dwudziestoprocentowy wzrost usług ekosystemowych w zlewni Pilicy, która przebiega przez aż pięć województw i ponad dziewięćdziesiąt gmin. Oznacza to rozwój nie tylko turystyki i rekreacji ale również innych usług kulturalnych czy produkcyjnych na tych obszarach – mówi Prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca.

Obok rozwoju usług ekosystemowych, nadrzędnym celami projektu są: poprawa jakości i różnorodności biologicznej wód zlewni Pilicy ze szczególnym uwzględnieniem Zbiornika Sulejów, a także zmniejszenie o 25% zakwitów sinic w tym zbiorniku.

W założeniach projektu przewiduje się również powstanie Systemu Wspierania Decyzji (SWD), czyli efektywnego narzędzia do zarządzania jakością wody na Zbiorniku Sulejów, który przyczyni się do ograniczania eutrofizacji (nadmiernej produkcji biomasy glonów) zbiornika, skutkującej wspominanym występowaniem intensywnych zakwitów sinic w Zbiorniku Sulejów. Trzeba również podkreślić, że projekt ten ma pomóc przy wypracowaniu rozwiązań przeciwdziałania skutkom suszy, tak dotkliwej na tym terenie.

Rzeka Pilica wraz ze Zbiornikiem Sulejów stanowią istotny element dla rozwoju społeczno-ekonomicznego centralnej Polski. Cieszymy się więc, że Wody Polskie będą mogły kluczowe działania dla adaptacji do zmian klimatycznych i rozwoju gospodarczego tego regionu w ramach projektu „Wdrażania  planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy” – dodaje Prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca.

Głównymi zadaniami Wód Polskich w tym projekcie będzie wsparcie działań zmierzających do przywracania drożności cieków i renaturyzacji starorzeczy/mokradeł dla zwiększenia bioróżnorodności, poprawy stanu ekologicznego wód oraz zwiększenia retencji poprzez opracowanie:

  • 10 dokumentacji projektowych dotyczących modernizacji jazów z przepławkami;
  • dokumentacji projektowej dla przepławki na Zbiorniku Sulejów;
  • 5 inwentaryzacji przyrodniczo-hydrologicznych oraz 3 dokumentacji projektowych w zakresie odtworzenia lub aktywnej ochrony starorzeczy i mokradeł nadrzecznych.

Projekt zintegrowany „Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy” rozpocznie się 1 stycznia 2021 roku. Będzie wdrażał zapisy drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (II aPGW).

Koszty całkowite projektu to 74 mln PLN, natomiast koszty kwalifikowalne to 71 mln PLN. Dofinansowanie Komisji Europejskiej w ramach LIFE wynosi 43 mln PLN (60 % kosztów kwalifikowalnych), zaś dofinansowanie NFOŚiGW to 25 mln PLN (35% kosztów kwalifikowalnych).

Beneficjentami projektu są PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (Beneficjent Koordynujący), Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN (ERCE), Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), FPP Enviro (FPP), a ich udział własny wynosi 5,8 mln PLN.

źródło: Wody Polskie/ zd. gł: Zlewnia rzeki Pilicy.

Zobacz podobne

Wręczono nagrody Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza

AB

DCT Gdańsk obsłużył 15 milionów kontenerów

MZ

Amerykanie: Chiny mają więcej okrętów od nas

BS

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie