Polski Portal Morski
Aktualności Edukacja Forum Ekspertów Ministerstwo

Morskie placówki edukują zdalnie

Polska Morska rozmawia z Januszem Karpem, dyrektorem Departamentu Edukacji Morskiej w Ministerstwie Infrastruktury

– Czy morskie jednostki edukacyjne podległe resortowi mają wsparcie w okresie pandemii ?

– Na wstępie, chcę przypomnieć, że minister posiada właściwość między innymi co do spraw szkolnictwa morskiego w trzech dziedzinach. Są to w istocie trzy formy prowadzenia edukacji morskiej: 1) Uczelnie wyższe, do których należą: Akademia Morska w Szczecinie oraz Uniwersytet Morski w Gdyni. 2) Szkoły średnie – technika morskie, 3) Morskie jednostki edukacyjne, które są ośrodkami szkolenia dla tych, którzy chcą się szkolić i powinni nabywać swoje uprawnienia.

– Uczelnie radzą sobie w tym trudnym czasie

– W trosce o bezpieczeństwo studentów i pracowników uczelnie morskie, stosując rozporządzenia (9 z nich na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) podjęły działania realizujące cel zapewnienia poziomu kształcenia przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa związanego z przeciwdziałaniem zagrożeniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Rektorzy wyższych uczelni morskich zastosowali się do rozporządzeń wydanych przez ministra.

Zainicjowano powszechne nauczanie zdalne. W uczelniach morskich wprowadzone zostały obostrzenia sanitarne, a także opracowane zostały instrukcje i procedury dotyczące zasad bezpieczeństwa, przestrzegania zasad higieny dezynfekcji czy postępowania na wypadek pojawienia się podejrzenia wystąpienia choroby. Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym tam gdzie to niezbędne.

Co istotne, minister w rozporządzeniach zadbał aby młode kadry morskie na uczelniach wyższych mogły odbywać szkolenia zgodnie z konwencją STCW.

Dzięki staraniom ministra stało się realne wyposażenie uczelni morskich w dodatkowe fundusze w wysokości 2 mln zł, które zabezpieczyła Rada Ministrów na mocy rozporządzenia z 19 czerwca 2020 r. dokonując odpowiednich zmian budżetowych. Środki te stanowiły szczególnego rodzaju wsparcie w czasie pandemii dla jednostek nadzorowanych przez ministra właściwego ds. gospodarki morskiej.

Morskie jednostki edukacyjne też skorzystały z pomocy?

Funkcjonowanie morskich jednostek edukacyjnych jest oparte poza stosowaniem się do wymogów Konwencji STCW i ustawy o bezpieczeństwie morskim o regulacje ministra właściwego ds. oświaty. Także w tych jednostkach nadzorowanych przez ministra zastosowano niezbędne środki bezpieczeństwa i ograniczenia, stosując nauczanie hybrydowe i umożliwiając kształcenie hybrydowe tam, gdzie nie jest wymagane nabycie kwalifikacji bez kontaktu bezpośredniego.

Od 30 listopada br. – w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego dyrektor odpowiednio szkoły, centrum lub placówki może organizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Mówiąc wprost dano możliwość prowadzenia kursów kształcenia praktycznego.

Minister prowadzi audyty i wydaje certyfikaty uznania dla Morskich Jednostek Edukacyjnych. Praca nie została zakłócona. Certyfikaty uznania są przeprowadzane także w trybie zdalnym. Czas pandemii nie jest przesłanką do tzw. łagodniejszego traktowania Morskich Jednostek Edukacyjnych w trosce o dobrą renomę kształcenia polskich marynarzy.

Minister właściwy ds. gospodarki morskiej opracował też wytyczne dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19. Na ich podstawie dokumenty pozostają ważne do upływu 90 dni od chwili odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Przedłużenie nie wymaga osobnego, urzędowego potwierdzenia, co stanowi udogodnienie dla posiadaczy dokumentów wydawanych przez administrację morską. Ponadto informacje zostały przesłane do Sekretarza IMO w celu rozprowadzenia ich do wszystkich członków tej organizacji i przekazania informacji o przyjętych szczególnych rozwiązaniach przez Polskę w związku z walką z pandemią i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Pozwoli to na upowszechnienie rozwiązań stosowanych przez Polskę w innych państwach zrzeszonych w IMO, a tym samym, może być realnym rozwiązaniem dla Polaków pracujących pod banderą brytyjską. Jest to szczególnie ważne w okresie BREXITU.

– Jak funkcjonuje CMKE?

– Przywrócenie egzaminów w Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej stało się dopuszczalne prawnie na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 grudnia b.r. W tym trudnym okresie pandemii dzięki staraniom ministra jest możliwość zdawania egzaminów przez adeptów kursów morskich. Terminarz egzaminów zostanie opublikowany na stronie ministerstwa i urzędów morskich przed 6 stycznia 2021 roku. Egzaminy będą przeprowadzane z zachowaniem ścisłych rygorów sanitarnych. To łączy także starania ministra dla skutecznych działań w sprawie zabezpieczenia spraw i uprawnień marynarzy, które obejmują przedział kariery zawodowej – od zapewnienia możliwości kształcenia – aż po ubieganie się o uzyskanie dyplomu uznawanego przez międzynarodową administrację morską.

PJ

Zobacz podobne

Rada Bezpieczeństwa odrzuciła wniosek Rosji o międzynarodowe śledztwo w sprawie eksplozji na gazociągach Nord Stream

BS

Tunel Świnoujście to także zupełnie nowe drogi, które już powstają!

AB

Na Zalewie Szczecińskim znaleziono kolejny fragment szczątków amerykańskiego samolotu B-17G

KM

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie