Polski Portal Morski
Aktualności Edukacja Forum Ekspertów Ministerstwo

Morskie placówki edukują zdalnie

Polska Morska rozmawia z Januszem Karpem, dyrektorem Departamentu Edukacji Morskiej w Ministerstwie Infrastruktury

– Czy morskie jednostki edukacyjne podległe resortowi mają wsparcie w okresie pandemii ?

– Na wstępie, chcę przypomnieć, że minister posiada właściwość między innymi co do spraw szkolnictwa morskiego w trzech dziedzinach. Są to w istocie trzy formy prowadzenia edukacji morskiej: 1) Uczelnie wyższe, do których należą: Akademia Morska w Szczecinie oraz Uniwersytet Morski w Gdyni. 2) Szkoły średnie – technika morskie, 3) Morskie jednostki edukacyjne, które są ośrodkami szkolenia dla tych, którzy chcą się szkolić i powinni nabywać swoje uprawnienia.

– Uczelnie radzą sobie w tym trudnym czasie

– W trosce o bezpieczeństwo studentów i pracowników uczelnie morskie, stosując rozporządzenia (9 z nich na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) podjęły działania realizujące cel zapewnienia poziomu kształcenia przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa związanego z przeciwdziałaniem zagrożeniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Rektorzy wyższych uczelni morskich zastosowali się do rozporządzeń wydanych przez ministra.

Zainicjowano powszechne nauczanie zdalne. W uczelniach morskich wprowadzone zostały obostrzenia sanitarne, a także opracowane zostały instrukcje i procedury dotyczące zasad bezpieczeństwa, przestrzegania zasad higieny dezynfekcji czy postępowania na wypadek pojawienia się podejrzenia wystąpienia choroby. Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym tam gdzie to niezbędne.

Co istotne, minister w rozporządzeniach zadbał aby młode kadry morskie na uczelniach wyższych mogły odbywać szkolenia zgodnie z konwencją STCW.

Dzięki staraniom ministra stało się realne wyposażenie uczelni morskich w dodatkowe fundusze w wysokości 2 mln zł, które zabezpieczyła Rada Ministrów na mocy rozporządzenia z 19 czerwca 2020 r. dokonując odpowiednich zmian budżetowych. Środki te stanowiły szczególnego rodzaju wsparcie w czasie pandemii dla jednostek nadzorowanych przez ministra właściwego ds. gospodarki morskiej.

Morskie jednostki edukacyjne też skorzystały z pomocy?

Funkcjonowanie morskich jednostek edukacyjnych jest oparte poza stosowaniem się do wymogów Konwencji STCW i ustawy o bezpieczeństwie morskim o regulacje ministra właściwego ds. oświaty. Także w tych jednostkach nadzorowanych przez ministra zastosowano niezbędne środki bezpieczeństwa i ograniczenia, stosując nauczanie hybrydowe i umożliwiając kształcenie hybrydowe tam, gdzie nie jest wymagane nabycie kwalifikacji bez kontaktu bezpośredniego.

Od 30 listopada br. – w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego dyrektor odpowiednio szkoły, centrum lub placówki może organizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Mówiąc wprost dano możliwość prowadzenia kursów kształcenia praktycznego.

Minister prowadzi audyty i wydaje certyfikaty uznania dla Morskich Jednostek Edukacyjnych. Praca nie została zakłócona. Certyfikaty uznania są przeprowadzane także w trybie zdalnym. Czas pandemii nie jest przesłanką do tzw. łagodniejszego traktowania Morskich Jednostek Edukacyjnych w trosce o dobrą renomę kształcenia polskich marynarzy.

Minister właściwy ds. gospodarki morskiej opracował też wytyczne dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19. Na ich podstawie dokumenty pozostają ważne do upływu 90 dni od chwili odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Przedłużenie nie wymaga osobnego, urzędowego potwierdzenia, co stanowi udogodnienie dla posiadaczy dokumentów wydawanych przez administrację morską. Ponadto informacje zostały przesłane do Sekretarza IMO w celu rozprowadzenia ich do wszystkich członków tej organizacji i przekazania informacji o przyjętych szczególnych rozwiązaniach przez Polskę w związku z walką z pandemią i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Pozwoli to na upowszechnienie rozwiązań stosowanych przez Polskę w innych państwach zrzeszonych w IMO, a tym samym, może być realnym rozwiązaniem dla Polaków pracujących pod banderą brytyjską. Jest to szczególnie ważne w okresie BREXITU.

– Jak funkcjonuje CMKE?

– Przywrócenie egzaminów w Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej stało się dopuszczalne prawnie na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 grudnia b.r. W tym trudnym okresie pandemii dzięki staraniom ministra jest możliwość zdawania egzaminów przez adeptów kursów morskich. Terminarz egzaminów zostanie opublikowany na stronie ministerstwa i urzędów morskich przed 6 stycznia 2021 roku. Egzaminy będą przeprowadzane z zachowaniem ścisłych rygorów sanitarnych. To łączy także starania ministra dla skutecznych działań w sprawie zabezpieczenia spraw i uprawnień marynarzy, które obejmują przedział kariery zawodowej – od zapewnienia możliwości kształcenia – aż po ubieganie się o uzyskanie dyplomu uznawanego przez międzynarodową administrację morską.

PJ

Zobacz podobne

Ćwiczenia na morzu 3 Flotylli Okrętów z Gdyni

BS

USA: Prezydent Biden zamierza wyznaczyć przedstawiciela do rozmów o powstrzymaniu Nord Stream 2

MZ

800 tysięcy złotych wsparcia na projekt obsługi niekonwencjonalnych towarów ciężkich

Autor

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie