Polski Portal Morski
Aktualności Bezpieczeństwo Środowisko

Wody Polskie zwiększają ochronę przeciwpowodziową Doliny Maciejowickiej

Wody Polskie modernizują kolejny odcinek wałów przeciwpowodziowych nad Wisłą, dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Maciejowice.

29 kwietnia w Nowych Kraskach została podpisana umowa na przebudowę wału przeciwpowodziowego prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki – Antoniówka Świerżowska. Przekazano wykonawcy plac budowy. Zadanie jest kontynuacją rozbudowy wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 26,75 km. W etapie II przebudowany zostanie odcinek o długości 4 km. Celem jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego terenów Doliny Maciejowickiej, którą zamieszkuje ponad 7 000 osób.

Umowę z wykonawcą podpisała Dyrektor RZGW w Warszawie Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. W spotkaniu uczestniczył również prezes PGW Wody Polskie – Przemysław Daca oraz senator RP – Maria Koc, która aktywnie wspierała proces przygotowania tej inwestycji.

Zadanie jest kontynuacją rozbudowy wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 26,75 km. W etapie II przebudowany zostanie odcinek o długości 4 km. Wartość  planowanych do wykonania robót budowlanych to blisko 15 mln zł. Prace rozpoczną się maju br. a ich zakończenie planowane jest na listopad 2022.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego terenów chronionych obwałowaniem. Obecny stan techniczny tego odcinka wału (wraz z budowlami funkcjonalnie z nim związanymi) nie daje gwarancji właściwej ochrony przeciwpowodziowej ludzi, mienia i upraw rolnych. Parametry korpusu wału – w tym wyniesienie korony, zagęszczenie i szczelność nasypu oraz podłoża – nie spełniają wymogów budowli II klasy ważności w świetle obowiązujących przepisów. Projekt przewiduje wykonanie m. in. robót ziemnych związanych z przebudową korpusu wału i ławy przywałowej, uszczelnienia korpusu wału matą bentonitową na jego całej długości oraz wykonanie w stopie skarpy odwodnej przesłony przeciwfiltracyjnej uszczelniającej podłoże wału, przebudowę przepustu wałowego, wykonanie umocnionej drogi eksploatacyjnej z mijankami, przejazdami i zjazdami wałowymi oraz wykonanie schodów skarpowych.

Dolina Maciejowicka znajduje się na terenie szczególnego zagrożenia powodzią. Chroniona jest obwałowaniami o całkowitej długość 26,75 km, a objęty przebudową odcinek wału stanowi jego część. Dolina ma powierzchnię 6.122 ha, jest zamieszkana przez ponad 7 tys. osób.

źródło:Wody Polskie

Zobacz podobne

PERN zwiększa możliwości przesyłowe rurociągu na Odcinku Pomorskim

BS

Turcja/ MSZ ostrzega Grecję w związku z ćwiczeniami wojskowymi na wyspach Rodos i Lesbos

BS

PERN: po zakończeniu naprawy ropociągu „Przyjaźń” ruszy rekultywacja terenu

BS

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie