Polski Portal Morski
Aktualności Klaster Morski Polska Morska TV

Prace przy modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin wciąż trwają

Prace pogłębiarskie cały czas trwają, nieustannie pracują pogłębiarki Vox Amalia i Meuse River, Scheldt River na km 5+00 do 67+000. Wyciągany urobek odkładany jest rurociągami na obrzeżu wyspy W22, ponad powierzchnię wody, a na wyspie W28 trwa klapowanie urobku wewnątrz wyspy. Do tej pory wykonano już 70% prac pogłębiarskich, a zakończenie prac planowane jest miedzy sierpniem a wrześniem br.

Na Wyspie Ostrów Grabowski roboty czerpalne zostały zakończone. Trwa budowa nowych umocnień brzegowych (oba cyple Przesmyku Orlego oraz północny cypel wyspy Ostrów Grabowski).

Projektowana obrotnica (D = 362 m) wymusza ścięcie północnego cypla Wyspy Ostrów Grabowski. W punkcie ekstremalnym brzeg wyspy zostanie cofnięty o ok. 175 m. Podwodna, projektowana skarpa wyspy styka się z krawędzią projektowanej obrotnicy statkowej. Na obrotnicach występują, z natury
rzeczy, intensywne ruchy wody, wywołane pchaniem/pociąganiem mas wodnych przez kadłub obracanego statku oraz silne prądy zaśrubowe (holowniki, statek). Z tego powodu umocnienie skarpy jest konieczne. W obecnym czasie trwają prace przygotowawcze do umacniania skarp podwodnych.

Przy Przesmyku Orlim celem ochrony jest zachowanie istniejących stosunków wodnych w
relacji Odra – Jezioro Dąbie, co uważa się za korzystne z uwagi na środowisko. Praktycznie
oznacza to, że szerokość przesmyku oraz głębokości wody zostaną zachowane,
jednak konstrukcja umocnień powinna być taka, aby pozwoliła w przyszłości pogłębić
przejście na jezioro Dąbie do głębokości 3 m. Umocnienia wymagają: cypel północny,
dno przesmyku i cypel południowy.

A w jaki sposób będą zabezpieczone nabrzeża BON, Huk i Żeglarskie?


Jeden z możliwych wariantów zakłada prace przy skarpie toru formowanej z nachyleniem 1:3 i umocnionej narzutem kamiennym na geowłókninie. Stalowa ścianka szczelna ma charakter elementu technologicznego i jest odzyskiwana. Kolejność robót zasadniczych:

  • pogrążenie stalowej ścianki szczelnej przed nabrzeżem;
  • wykonanie wykopu podwodnego przed ścianką;
  • ułożenie geowłókniny na dnie wykopu i na ściance do wysokości ~HDOP;
  • wykonanie narzutu z kamienia łamanego na geowłókninie i przed ścianką;
  • wykonanie zasypu gruntowego pomiędzy ścianką a chronionym nabrzeżem do poziomu HDOP, jeśli dno istniejące jest niżej;
  • wyrwanie ścianki szczelnej (odzyskanie materiału).

Obiekty Bazy Oznakowania Nawigacyjnego


Projekt inwestycyjny obejmuje również wykonanie dodatkowych prac, a mianowicie
przystosowanie i modernizację istniejącego oznakowania nawigacyjnego i elementów
systemu kontroli ruchu statków do nowej geometrii toru wodnego oraz modernizację
obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie. Modernizacja obiektów Bazy
Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie polega m.in. na rozbiórkach, przebudowach
obiektów istniejących (głównie budynków), budowie nowych obiektów, instalacji
zewnętrznych oraz zagospodarowaniu terenu. Modernizacja służy polepszeniu warunków
użytkowania obiektów i realizacji zadań wynikających ze statutowej działalności Urzędu –
administracji morskiej, tj. zadania z zakresu bezpieczeństwa żeglugi, ochrony portów i
żeglugi morskiej oraz oznakowania nawigacyjnego i radionawigacyjnego polskich
obszarów morskich.

źródło: ums.gov

Zobacz podobne

Gaz-System podpisał umowę na projektowanie gazociągu Gustorzyn – Wicko

Autor

Głębokowodny terminal kontenerowy Świnoujście. Rozmowa z Krzysztofem Urbasiem prezesem ZMPSiŚ S.A.

AB

Strategiczne połączenie spółek Gaz-System i Polskie LNG

AB

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie