Polski Portal Morski
Aktualności Środowisko

Wody Polskie kontynuują realizację zadań z zakresu retencji korytowej. Działania w województwie świętokrzyskim

Wody Polskie kontynuują realizację Programu Kształtowania Zasobów Wodnych na Terenach Rolniczych. W związku z planowanymi inwestycjami, Przemysław Daca Prezes Wód Polskich 11 czerwca br. odwiedził Gminę Tuczępy, gdzie Wody Polskie będą realizować inwestycje w ramach założeń programu, który wykorzystuje retencję korytową dla zmniejszenia skutków suszy i powodzi.

W spotkaniu z mieszkańcami gminy uczestniczył Grzegorz Witkowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Krzysztof Lipiec Poseł na Sejm RP, Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniuszy, Marek Marszałek pełniący obowiązki Wójta Gminy Tuczępy. Omówione zostały szczegóły planowanych inwestycji Wód Polskich.

Nasze Gospodarstwo planuje przygotowanie koncepcji zbiornika na terenie gminy Tuczępy, aby zyskał funkcję retencyjną.

– Zobowiązałem dyrekcję regionalnej jednostki Wód Polskich do podpisania listu intencyjnego, który ma służyć dalszej współpracy z samorządem w związku z wpisaniem zbiornika do ewidencji w dokumentach planistycznych Wód Polskich, w ramach programu Stop Suszy. Na zadania na terenie gminy Wody Polskie przeznaczają obecnie 300 tys. zł. W ramach tej kwoty planowany jest remont jazu oraz przeprowadzone zostaną niezbędne pracy utrzymaniowe – wyjaśnił Prezes Wód Polskich.

– W kontekście walki z suszą ta gmina nadaje się idealnie do tego typu inwestycji. W województwie świętokrzyskim mamy duży front robót z zakresu gospodarki wodnej. Wody Polskie prowadzą tu wiele działań z zakresu ochrony przed powodzią i suszą. Deklaruję dalszą współpracę z Wójtem w sprawie przygotowania dokumentacji oraz zdobycia środków na niezbędne inwestycje – powiedział Wiceminister Grzegorz Witkowski.

Na utrzymanie wód i urządzeń na terenie gminy Wody Polskie przeznaczają 300 tys. zł. W ramach tej kwoty planowany jest remont jazu na rzece Wschodnia oraz przeprowadzone zostaną niezbędne pracy utrzymaniowe. Działania te zostaną przeprowadzone w ramach założeń Programu Kształtowania Zasobów Wodnych na Terenach Rolniczych.

Działania z zakresu retencji korytowej przynoszą niemal natychmiastowy efekt zwiększenia retencji w dolinach rzecznych. W ramach Programu Kształtowania Zasobów Wodnych na Terenach Rolniczych, który Wody Polskie zaczęły realizować w 2020 roku i kontynuują również w roku bieżącym, zaplanowane zostało łącznie 650 zadań na terenie całego kraju na kwotę 160 mln zł. Ok. 200 inwestycji już zostało zrealizowanych.

Opracowany w 2019 roku nowatorski projekt wykorzystujący retencję korytową, która umożliwia zatrzymanie wody w korycie rzecznym, a następnie przekierowanie jej, systemem kanałów i rowów melioracyjnych, dla nawodnienia pól uprawnych. Dzięki zadaniom podjętym przez Wody Polskie i samorządy w 2020 roku, udało się zretencjonować dla celów rolniczych dodatkowe 57 mln m3 wody. Wody Polskie wiosną 2020 roku, w ramach Stop Suszy rozpoczęły realizację założeń programu z wykorzystaniem retencji korytowej (rzecznej). Umożliwia to zatrzymanie wód opadowych i odpowiednie rozprowadzenie ich za pomocą systemów melioracyjnych, w celu nawodnienia terenów rolnych. Działania te w sposób znaczący prowadzą do lokalnej poprawy bilansu wodnego.

Kształtowanie Zasobów Wodnych na Terenach Rolniczych jest realizowane zgodnie z zasadą, że wodę należy w maksymalnym stopniu gromadzić w miejscach, w których wystąpił opad atmosferyczny. Rozwój funkcji nawadniająco-odwadniających w systemach małych cieków oraz rowów na terenach rolnych pozwala zmniejszyć nacisk na wykorzystywanie wód podziemnych do celów nawodnień.

Realizacja programu Kształtowania Zasobów Wodnych na Terenach Rolniczych zakłada wykorzystanie systemów melioracyjnych i wykorzystanie ich dwufunkcyjności – czyli możliwości odprowadzenia nadmiaru wody w czasie wezbrań oraz nawodnienia w okresie pojawienia się niżówek na rzekach. Dla realizacji założeń programu konieczna jest współpraca Wód Polskich z samorządami, w tym spółkami wodnymi zrzeszającymi lokalnych rolników.

Zobacz podobne

Czy atom to przyszłość dla statków?

PL

Jutro VI Forum bezpieczeństwa morskiego państwa

KM

26 lat temu w Stoczni Szczecińskiej rozpoczęła się budowa statku dla Shella

BS

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie