Polski Portal Morski
Aktualności Polska Morska TV Porty Ważne

Szersze wejście do Portu Gdynia

Przebudowa Północnej Ostrogi Pilotowej w Porcie Gdynia stanowi kolejny z etapów i elementów największego zadania inwestycyjnego Przebudowa Akwenów Wewnętrznych Portu Gdynia do głębokości 16 m. Prace na Ostrodze  polegały na poszerzeniu Wejścia Pilotowego z istniejącej szerokości ok. 102.0 m, do szerokości min. 140.0 m i uzyskaniu głębokości technicznej -16.0 m.

Kluczowym i najistotniejszym celem tego zadania było umożliwienie zawijania statków do gdyńskiego portu o parametrach Baltimax (czyli m.in. tankowce i kontenerowce, które będą w stanie przepłynąć przez Cieśniny Duńskie)  oraz poprawa warunków nawigacyjnych i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych. Wykonane prace umożliwiły bezpieczne wejście do Portu jednostek o dł. ca 400m i szerokości ca 56m. Wejście do gdyńskiego poszerzone zostało o 40 m, co usprawni proces wprowadzania i obracania się statków.  Prace wykonała Korporacja Budowlana Doraco.

Wykonano konstrukcję nowej Ostrogi z palościanki kombinowanej z palami nośnymi o znacznej średnicy wynoszącej do 1420mm i dł. do 27,5m, wypełnionej profilami ścianki szczelnej. W ramach przebudowy wykonano nawierzchnię betonową oraz zamontowano niezbędne wyposażenie hydrotechniczne. Częścią prac w inwestycji było wykonanie wygaszacza falowania, w technologii odwracacza strug połączonego z narzutem kamiennym.

Zrealizowanie tej inwestycji zwiększy możliwości przeładunkowe portu oraz jego konkurencyjność w rejonie Morza Bałtyckiego i w Korytarzu Bałtyk-Adriatyk Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T. Port Gdynia jest jednym z czterech polskich portów, mających status portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Inwestycja została realizowana w Awanporcie i Kanale Portowym.

Port Gdynia jest jednym z zaledwie dwóch portów na świecie korzystającym z systemu RTK do celów nawigacyjnych zgodnie z wymaganiami międzynarodowych norm IMO i zaleceń IALA. Najdłuższy kontenerowiec jaki kiedykolwiek zawinął do Portu Gdynia – mv „Charlotte Maersk” mierzył prawie 347 m długości i 42,8 m szerokości. Jednostka weszła do portu i precyzyjnie zacumowała dzięki systemowi pilotowemu OneBoxRTK, który jest najbezpieczniejszym tego rodzaju narzędziem wykorzystującym najnowocześniejszą technologię pozycjonowania i naprowadzania statków na świecie.

„Dostosowujemy jakość infrastruktury do rosnących oczekiwań rynku. Poprzez inwestycje poprawia się pozycja konkurencyjna portu w basenie Morza Bałtyckiego. Dzięki realizowanym inwestycjom wzmacniamy rolę Polski w transeuropejskiej sieci transportowej.” – Jacek Sadaj, wiceprezes ds. infrastruktury i zarządzania majątkiem Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. uzyskał znaczące dofinansowanie dla inwestycji pn. „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etapy II i III” – nr umowy POIS.03.02.00-00-0070/18-00
w kwocie 65 532 830,00 zł

Całkowita wartość robót przy przebudowie Ostrogi Północnej wyniosła  16 mln zł, a czas realizacji robót inwestycji wynosił 14 miesięcy.

Firmy kooperujące z Portem Gdynia dostrzegają jego potencjał, co przekłada się na inwestycje
w infrastrukturę. W ostatnim czasie Baza Paliw w gdyńskim Dębogórzu, połączona bezpośrednim rurociągiem ze Stanowiskiem Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie Gdynia, powiększyła się o dwa nowe zbiorniki – każdy o pojemności 32 tys. ton. Dzięki rozbudowie pojemość magazynowa bazy wzrosła do prawie 260 tys. m³.

Dzięki komplementarnym inwestycjom prowadzonym przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia oraz PERN – Port Gdynia stał się istotną lokalizacją na tym rynku w obrębie basenu Morza Bałtyckiego,
a Baza Paliw na zapleczu Portu stale umacnia swoja pozycję największego, niezależnego morskiego hub’u paliwowego w tym regionie.

Inwestycje realizowane w Porcie Gdynia wpisują się w dynamiczny rozwój rynku przewozów intermodalnych. Inwestycje w kolej doskonale wpisują się w strategię Green Port – jeden pociąg zastępuje kilkadziesiąt ciężarówek zmniejszając emisyjność transportu. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Portu Gdynia do 2027 r. nie mniej niż 40% towarów w porcie obsługiwana będzie koleją. Temu służy m.in. inwestycja PKP PLK na kwotę 1,53 mld, która zwiększy przepustowość połączeń kolejowych, skróci czas obsługi ładunków oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i przewożonych towarów.

Efektywne wykorzystywanie własnych środków finansowych z przychodów Spółki, jak i tych pozyskanych z funduszy unijnych sprawia, że Port Gdynia prężnie się rozwija w przededniu 100-lecia powstania. Port Gdynia utrzymuje dynamikę inwestycji, stając się jeszcze bardziej konkurencyjnym na południowym Bałtyku, służą temu inwestycje zarówno wewnątrz portu realizowane przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., a także inwestycje komplementarne. Jedną z kluczowych inwestycji poprawiających dostęp do Portu jest realizowana przez Urząd Morski w Gdyni projekt pogłębiania głównego toru podejściowego o wartości 77 100 000,00 PLN.

Po rekordowym roku 2020, Port Gdynia zakończył pierwsze pięć miesięcy 2021 r. ze wzrostemna poziomie 8,2%. Odnotowaliśmy utrzymujący się wzrost przeładunków, po rekordowym podsumowaniu roku 2020, kiedy gdyńskie terminale zakończyły na plusie trudny rok, ze wzrostem 2,9% r/r.

Szczególnie należy dostrzec dynamikę wzrostu w okresie styczeń-maj 2021 w skonteneryzowanych ładunków na poziomie 12,6% oraz paliw płynnych o wzroście 80,2% , w porównaniu z tym samym okresem z 2020 roku.

Źródło mat. prasowy

Zobacz podobne

Rozwój technologii wodorowych. Wspólna inicjatywa Grupy Azoty i ZUT-u

KM

Zmiany w Zarządzie Portu Gdańsk

PL

Jubileuszowe puzzle na 100-lecie Portu Gdynia wesprą „Bursztynową Przystań”

AB

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie