Polski Portal Morski
Aktualności Offshore Ważne

Wielkie inwestycje budują silną gospodarkę

Wielkie inwestycje to impuls do rozwoju krajowej gospodarki oraz zapewnienia jej konkurencyjności. Polskie spółki Skarbu Państwa inwestują na niespotykaną dotąd skalę, czyniąc polski przemysł nowoczesnym i przywracając polską gospodarkę na ścieżkę szybkiego wzrostu po pandemii koronawirusa.

Pomimo długotrwałych ograniczeń gospodarczych, związanych z pandemią koronawirusa, nakłady inwestycyjne spółek Skarbu Państwa są na historycznie wysokim poziomie zbliżając się w 2020 roku do wartości 45 mld złotych. Dzięki zaangażowaniu w rozwój własnej bazy przemysłowej spółki Skarbu Państwa tworzą nowe miejsca pracy, pozyskują nowych partnerów do współpracy w kraju i za granicą a także zwiększają swoje możliwości produkcyjne. Wielkie inwestycje prowadzone przez państwowe koncerny stają się fundementem do odbudowy polskiej gospodarki po trudnym okresie pandemii.

Zdaniem ministra aktywów państwowych pandemia koronawirusa przyniosła nie tylko liczne zagrożenia dla polskiej gospodarki, ale stworzyła też dla niej szansę na kolejny krok na drodze do bycia regionalnym liderem rozwoju technologicznego i przemysłowego.

– Niezwykle cieszy fakt, że spółki Skarbu Państwa w roku pandemicznym nie zrezygnowały ze swoich ambitnych planów inwestycyjnych, a wręcz przeciwnie, zainwestowały środki o rekordowej wartości – podkreśla wicepremier Jacek Sasin. – Wielkie projekty inwestycyjne państwowych firm to swoisty wehikuł rozwojowy na najbliższe lata lub nawet dziesięciolecia, który pozwoli na wypełnienie dziury związanej ze spadkiem inwestycji pozostałych podmiotów na krajowym rynku. Spółki Skarbu Państwa będą motorem wyjścia z kryzysu. Już dziś odpowiadają za ponad 2/3 wszystkich inwestycji spółek giełdowych – dodaje szef resortu aktywów państwowych.

Największe inwestycje spółek Skarbu Państwa

Polimery Police – Grupa Azoty

Polimery Police to jedna z największych inwestycji w europejskim przemyśle chemicznym. Umożliwi ona dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, ale także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych. Nasz kraj dołączy do czołówki, jeśli chodzi o produkcję polipropylenu w Europie i będzie największym wytwórcą w regionie CEE.

Celem projektu Polimery Police jest zbudowanie zintegrowanego kompleksu petrochemicznego, w którego zakres wejdą: instalacja do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu („PDH”) oraz instalacja do wytwarzania polipropylenu z propylenu, o mocy produkcyjnej do 437 tys. ton rocznie. Polipropylen będzie stosowany w wielu gałęziach przemysłu jak: branża konstrukcyjna i budownictwo (rury), tekstylia (materiał bazowy do maseczek – ochrona przed wirusem COVID-19), opakowania do żywności, w tym opakowania wielorazowego użytku, towary konsumpcyjne oraz branża motoryzacyjna.

Kompleks Olefin III – PKN Orlen

Kompleks Olefin III to największa inwestycja petrochemiczna w Europie. Wytwarzane produkty petrochemiczne będą bazą do produkowania wszelkich przedmiotów codziennego użytku. Między innymi środków czystości i artykułów higienicznych oraz medycznych, a także włókien syntetycznych do produkcji odzieży czy masek ochronnych. Powstawać z nich będą również m.in. części samochodowe, elementy sprzętów AGD i urządzeń elektronicznych.

Przy budowie Kompleksu Olefin III zostaną zastosowane najnowsze technologie, które pozwolą m.in. na wzrost efektywności energetycznej, w tym redukcję o 30% emisji COna tonę produktu. Biorąc pod uwagę rosnące ceny CO2, bezpośrednio przełoży się to na konkurencyjność Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Zakończenie inwestycji planowane jest na pierwszy kwartał 2024 roku, a uruchomienie produkcji na początek 2025 roku. Powierzchnia Kompleksu Olefin wyniesie prawie 100 ha, czyli 140 boisk do piłki nożnej. Inwestycja przyczyni się do wzrostu EBITDA spółki o ok. 1 mld zł rocznie. 

Budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku

Trzy największe polskie firmy energetyczne (PGE, Enea, Tauron) podpisały list intencyjny w sprawie współpracy przy przyszłych projektach morskich farm wiatrowych. Spółki dostrzegają wartość sektora morskiej energetyki wiatrowej dla rozwoju polskiej gospodarki oraz zwiększenia stopnia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Do 2030 roku moc morskich farm wiatrowych PGE osiągnie 2,5 GW. W 2040 roku, zgodnie z założeniami Nowej Strategii Grupy PGE, Spółka będzie posiadać morskie farmy wiatrowe o mocy 6,5 GW. W tym czasie według założeń rządowych morskie farmy wiatrowe w polskiej strefie Bałtyku będą posiadały moc 8-11 GW.

PGE prowadzi obecnie proces wyboru partnera branżowego dla projektów wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3 o łącznej mocy 2,5 GW. Podpisany list intencyjny pozostanie bez wpływu na proces jego pozyskania oraz rozwijania, wspólnie z partnerem branżowym, projektów morskich farm wiatrowych, dla których konieczne będzie uzyskanie pozwoleń lokalizacyjnych.

TAURON konsekwentnie realizuje transformację energetyczną. Zielony Zwrot TAURONA zakłada zwiększenie do ponad 65 procent udziału OZE w miksie wytwórczym w perspektywie 2030 roku przy równoczesnym ograniczeniu emisji CO2 o połowę.  Do 2025 roku TAURON zamierza mieć ponad 1000 MW mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych na lądzie oraz farmy fotowoltaiczne o mocy 300 MW. Farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim mają odegrać istotną rolę w transformacji Grupy po 2025 roku.

Grupa Enea jako jeden z najważniejszych podmiotów rynku energii w Polsce, chce aktywnie uczestniczyć w rozwoju sektora OZE, w tym morskich farm wiatrowych. Realizacja projektów offshore na Morzu Bałtyckim wpisuje się w te założenia i będzie mieć istotny wpływ na realizację celu strategicznego, jakim jest ambitna transformacja w zakresie wytwarzania energii w kierunku nisko i zeroemisyjnym.

Hydrokrakingowy Blok Olejowy (HBO) – Grupa LOTOS

Najbardziej zaawansowany projekt Grupy LOTOS. Jego realizacja zwiększy konkurencyjność w obszarze produkcji i sprzedaży baz olejowych II i III grupy, a więc produktów opartych na najnowszych technologiach. Projekt będzie odgrywać kluczową rolę w procesie przejęcia kapitałowego LOTOSU przez PKN Orlen. Dzięki realizacji tej inwestycji to w Gdańsku budowana będzie ta część kompetencji nowego koncernu multienergetycznego.

Program Inwestycji Dworcowych – PKP S. A.

Program Inwestycji Dworcowych jest jednym z projektów przewidzianych do realizacji w ramach „Strategii na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”. Dzięki niemu zostanie przeprowadzonych 189 inwestycji dworcowych na łączną kwotę 1,6 mld zł. W wyniku podejmowanych działań na dworcach poprawi się poziom obsługi pasażerów oraz nastąpi integracja kolei z innymi gałęziami transportu.

Ogromnym przedsięwzięciem w ramach Programu Inwestycji Dworcowych będzie modernizacja dworca Gdańsk Główny, której wartość wyniesie ponad 100 mln zł.

Budowa nowych jednostek wytwórczych w Elektrowni Dolna Odra – Polska Grupa Energetyczna S. A.

Rozbudowa Elektrowni Dolna Odra to projekt o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, który jest niezwykle istotny z perspektywy obniżenia kosztów transformacji energetycznej. Nowe jednostki przyczynią się do redukcji emisji CO2 przez energetykę a to jeden z istotnych kroków w kierunku ograniczenia cen energii dla polskiego przemysłu i gospodarstw domowych w przyszłości.

Inwestycje w infrastrukturę przesyłową energii elektrycznej – Energa Operator

W 2020 roku Energa Operator przeznaczyła ponad 1 mld zł na budowę i modernizację blisko 3 tys. km sieci elektroenergetycznej, przyłączenia nowych odbiorców a także wytwórców – w tym OZE. Zrealizowano również ponad 2100 inwestycji dotyczących stacji transformatorowych, w tym blisko 100 obejmujących najistotniejsze dla systemu elektroenergetycznego Główne Punkty Zasilania. Rozbudowa sieci związana jest zarówno z lokalnym rozwojem gospodarczym i potrzebami w zakresie przyłączeniowym przemysłu, OZE i budownictwa mieszkaniowego, jak i wzmacnianiem niezawodności zasilania. Spółka stale też przeznacza środki na dalszą automatyzację sieci średniego napięcia (SN).

Cyfryzacja i automatyzacja na Poczcie

W ramach realizacji nowej strategii, Poczta Polska planuje przeznaczyć aż 1,2 mld zł na inwestycje w zakresie automatyzacji, cyfryzacji i rozbudowy architektury swojej sieci logistycznej. Spółka rozpoczyna jedną z najważniejszych inwestycji na przestrzeni ostatnich lat. Właśnie uruchomiono postępowanie na zakup 3 nowoczesnych, w pełni zautomatyzowanych maszyn sortujących. Wydajność nowych sorterów zaplanowano na poziomie od 8 do 11 tys. przesyłek na godzinę. Nowoczesne sortery posłużą do opracowania przesyłek KEP (kurierskich, ekspresowych i paczkowych) w sortowniach we Wrocławiu, Lisim Ogonie (pod Bydgoszczą) i Lublinie.

Czwarta nowoczesna maszyna zostanie zakupiona do nowej sortowni Warszawa 2, ale jeszcze nie rozpoczęto postępowania zakupowego. Nowe, oddane do użytku przenośniki przesyłek gabarytowych w sortowniach w Komornikach i Zabrzu to inwestycje zrealizowane w pierwszym kwartale tego roku. Łączny koszt poniesiony przez Spółkę na zakup obu przenośników wyniósł 1,6 mln złotych.

PGZ stawia na nowoczesność

Spółki należące do PGZ także stawiają na rozwój. Przykładowo w Zakładach Metalowych DEZAMET S.A. zmodernizowano infrastrukturę techniczną zgodnie z Planem Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w ramach programów Krab, Kryl, Rak oraz Tytan. Modernizacje objęły kompleks wytwórczy oraz magazynowy. Wartość inwestycji wynosi 55 mln zł, a planowany koniec prac przypada na 2021 rok. Z kolei w Fabryce Broni „Łucznik” – Radom w latch 2017 – 2020 unowocześniono park maszynowy poprzez zakup wyspecjalizowanych maszyn i urządzeń. Celem projektu było zwiększenie mocy wytwórczych oraz uruchomienie produkcji nowych wyrobów, pozwalające na osiągnięcie długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Wartość inwestycji wyniosła ok. 90 mln zł.

Źródło Gov.pl

Zobacz podobne

Port Szczecin – Świnoujście zyska nowy blask!

Autor

Prezes Gaz-System: zdaliśmy egzamin planowego działania, a nie z zarządzania kryzysem

KM

PŻM. Chrzest statku m/v Narie

AB

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie