Polski Portal Morski
Aktualności Ministerstwo

Sejm znowelizował ustawę o pracy na morzu

Ochrona praw pracowniczych marynarzy w przypadku ich uwięzienia na statku w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statek – zakłada uchwalona jednogłośnie w piątek przez Sejm nowela ustawy o pracy na morzu.

Za uchwaleniem noweli głosowało 445 posłów, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał od głosu.

Nowela ma na celu implementację do polskiego prawa zmian wynikających z Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. (Konwencja MLC). Poprawki mają podnieść poziom ochrony praw pracowniczych marynarzy w przypadku ich uwięzienia na statku w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statek i spowodowanego nim wymuszonego uwięzienia marynarzy na statku lub poza nim.

Poprawki te – jak wskazywał projektodawca – zapewniają bowiem ciągłość marynarskiej umowy o pracę podczas uwięzienia marynarza na statku lub poza nim na skutek piractwa lub zbrojnej napaści na statek, niezależnie od tego, czy upłynął okres na jaki umowa była zawarta lub czy strona umowy powiadomiła o jej zawieszeniu lub wypowiedzeniu.

Poprawki zapewniają także ciągłość wypłacania wynagrodzenia i innych świadczeń w ramach marynarskiej umowy o pracę w przypadku, gdy marynarz jest uwięziony na statku lub poza nim na skutek piractwa lub zbrojnej napaści na statek, aż do czasu uwolnienia marynarza i jego repatriacji lub do daty śmierci marynarza podczas uwięzienia.

Ponadto poprawki rozszerzają prawo marynarzy uwięzionych na statku do bezpłatnej repatriacji, stanowiąc, że prawo do repatriacji może wygasnąć, jeśli marynarze nie upomną się o nie w rozsądnym czasie, z wyjątkiem przypadku, gdy są oni uwięzieni na statku lub poza nim w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statek.

Polska jest stroną Konwencji MLC od 3 maja 2012 r. Od tego czasu, w celu zapewnienia marynarzom warunków życia i pracy na statkach na poziomie wymaganym Konwencją MLC i wywiązania się tym samym z podjętych zobowiązań międzynarodowych, Polska ratyfikowała oraz wdrożyła do krajowego porządku prawnego wszystkie kolejne zmiany do przedmiotowej Konwencji. Jak tłumaczył projektodawca, wdrożenie Poprawek z 2018 r. do Konwencji MLC jest kontynuacją dotychczasowych działań podejmowanych w celu dbałości o prawa marynarzy pracujących na statkach podnoszących polską banderę.

Konwencja MLC jest wdrożona do polskiego porządku prawnego ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu. W celu pełnego wdrożenia Poprawek z 2018 r. do Konwencji MLC konieczna jest zmiana przedmiotowej ustawy.

Ponadto ustawa dokonuje zmian porządkujących i doprecyzowujących zapisanych w noweli, będących skutkiem kilkuletniej praktyki stosowania ustawy.

Teraz nowela trafi do Senatu.

źródło(PAP)

Zobacz podobne

Na Molo Rybackim w Gdyni powstaną kolejne budynki

PL

W Szczecinie otwarto Morskie Centrum Nauki

Admin Admin

Minister Moskwa: w aktualizacji PEP zwiększenie ambicji w morskiej energetyce wiatrowej

KM

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie