Polski Portal Morski
Aktualności Edukacja

Fundusze dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i Instytutu Morskiego

Uniwersytet Morski w Gdyni otrzymał z Ministerstwa Edukacji i Nauki dofinansowanie na wsparcie procesu konsolidacji Uczelni i Instytutu Morskiego w wysokości ponad 6 mln zł.

Projekt grantowy dotyczy procesu włączenia w dniu 1 października 2019 roku Instytutu Morskiego w Gdańsku w struktury Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.  Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności szkolnictwa wyższego poprzez realizację zadań dotyczących procesu konsolidacji.

Wdrożeniem projektu, pod kierownictwem dr hab. Macieja Matczak, prof. UMG zajmuje się zespół obejmujący przedstawicieli Rektoratu, prorektoratów, wydziałów, Instytutu Morskiego oraz jednostek administracyjnych Uniwersytetu Morskiego.               

Uzyskane środki finansowe pozwolą pokryć koszty poniesione na etapie przygotowania procesu integracji, sfinansować działania realizowane podczas etapu włączania Instytutu w struktury Uniwersytetu Morskiego, jak i zrealizować etap dotyczący wybranych aktywności polegających na integracji organizacyjnej i naukowej poszczególnych jednostek.

Szczególne znaczenie wśród realizowanych zadań organizacyjnych odgrywa integracja oraz rozwój systemów informatycznych ERP, które umożliwią pełną koordynację działań w obszarach finansowo-księgowym, kadrowym oraz zarządzania projektami. W części związanej z integracją naukową jednostek planowane jest przygotowanie nowej oferty badawczej i wdrożeniowej Uniwersytetu Morskiego uwzględniającej potencjał i kompetencje Instytutu Morskiego, a także rozwój programu praktyk i staży studenckich realizowanych w akredytowanych laboratoriach jednostki. Projekt przewiduje także wsparcie dla prac w przygotowaniu nowej oferty dydaktycznej „Morska Energetyka Wiatrowa”, w tym rozbudowy symulatora nawigacyjnego umożliwiającego szkolenie studentów dedykowane jednostkom offshore zaangażowanym w proces budowy oraz utrzymania farm wiatrowych na morzu.

Projekt pt.  „Wsparcie procesu konsolidacji uczelni” nr POWR.03.04.00-00-P005/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uzyskane przez Uniwersytet Morski w Gdyni środki finansowe w wysokości 6 152 987,67 zł stanowią 100 proc. kosztów kwalifikowalnych pochodzących w 84,28 proc. ze środków europejskich i w 15,72 proc. ze środków krajowych.

źródło/fot. UMG

Zobacz podobne

Odbiór pierwszych koreańskich czołgów K2 oraz haubic K9 dla Sił Zbrojnych RP

BS

Enea i Iberdrola chcą wspólnie budować morskie farmy wiatrowe na Bałtyku

Autor

Jacek Ozdoba: chcemy zaostrzyć kary za zaśmiecanie m.in. plaż

KM

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie